Nødnettet nede under stormen Tor

Nødnettet nede under stormen Tor

Under stormen Tor i slutten av januar var brannmannskaper i åtte kommuner på Sunnmøre og i Romsdal uten dekning på nødnettet i flere døgn. Et eksempel er Hareid kommune i Møre og Romsdal som var uten kommunikasjon på nødnettet i nærmere 3 døgn, fra kvelden fredag 29. januar og til langt ut på dagen mandag 1. februar. Terminalene viste lokal eller ingen tilgang.

Representant fra DSB uttalte til NRK at bortfallet skyldtes strømbrudd i enkelte kommuner. I Hareid var strømmen bare bort en kort periode på fredag.
I desember var nødnettet borte i fire døgn i Nord-Trøndelag og man måtte etablere reserveløsninger. 

Er nødnettet fortsatt ikke robust nok til å tåle de påkjenninger man må beregne og er reserveløsningene utilstrekkelige? Hva gjør DNK for å bedre situasjonen?
Yngvil Osdal Runde i Direktoratet for nødkommunikasjon svarer:
    –    Nødnett er bygget robust til å fungere både i hverdagen og i krise, har dokumentert god dekning og oppetid, både nasjonalt og i de berørte områdene. Totalt slo Tor inn over områder med 1200 basestasjoner og medførte utfall på over 40 stasjoner totalt, mens det på det meste var opptil 90 på batteri. Vi ser at designet i Nødnett fungerte med ringstrukturer på basestasjonene, og utfallene ville vært større uten denne robustheten innebygd. Vi vil undersøke detaljene i disse utfallene og se om det er noe i eksisterende nettverksdesign/-oppbygging som kan endres for å

unngå tilsvarende utfall. Etatene har ansvar for å vurdere alternative operative rutiner og/eller tekniske backup-løsninger, men det er klart at dette kan være utfordrende.

Ikke realistiske forventninger

    –    Det er likevel klart at forventningene som fremkommer om at Nødnett skal håndtere alle uværssituasjoner ikke er realistiske. Robustheten vil alltid kunne forbedres noe innenfor dagens nettoppbygging, men her er det budsjettbegrensninger i handlingsrommet for DNK. Nødnett vil likevel fremdeles være sårbart for utfall i strømnettet eller telelinjene fra kommersielle leverandører, og falle ut under langvarig strømbrudd og ekstremvær som vi har sett de siste dagene. For å forbedre dette må det større løft til for å sikre robustheten i telenettet. DNK har i sine budsjettdiskusjoner med Justisdepartementet foreslått tiltak som adresserer deler av denne problemstillingen. DNK arbeider kontinuerlig med å se på muligheter for forbedringer, og for å sørge for effektive driftsrutiner og god håndtering av informasjonsflyten i en situasjon der nettet er under stress. DNK har nylig satt ned en arbeidsgruppe som vil se på nettopp kommunikasjonen med etatenes driftsorganisasjoner, etatsbrukerne og de andre brukerne av Nødnett. Forbedringer her vil forhåpentligvis føre til både mer effektiv feilretting og en bedre brukeropplevelse.Lars Brenden,
Brannmannen

COMMENTS