Kategori: 110/Nødnett

1 10 11 12 13 14 120 / 134 POSTS
Kritikk mot 110-sentral

Kritikk mot 110-sentral

Ved 02.30-tiden natt til fredag 17. september oppdaget en kvinne bosatt utenfor Tønsberg at det brant i nabohuset. Hun ringte straks 110-sentralen i V [...]
From Hell to Bergen

From Hell to Bergen

Første foredragsholder var fungerende ekspedisjonssjef, Mette Stangerhaugen fra Justisdepartementet. Hun brukte deler av sin taletid til å skryte av v [...]
Mest moderne 110-sentral i landet

Mest moderne 110-sentral i landet

Alarmsentral Brann Øst (ABØ) er etablert på den nye brannstasjonen til Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen på Tykkemyr i Moss. Den offi [...]
Ett nødnummer i Norge?

Ett nødnummer i Norge?

Det er satset millioner av kroner på å vurdere TETRA i Norge, og det er nedlagt tusenvis av timer på å forsøke å lage en utredning om ett nødnummer, m [...]
Forventer snarlig nødnettløsning

Forventer snarlig nødnettløsning

Det fremgår at Regjeringen ikke har tatt endelig stilling til spørsmålet om fremtidig radiosamband for nødetatene. Det vises spesielt til Datatils [...]
110 + 112 + 113 = 112?

110 + 112 + 113 = 112?

Det startet med utredningsprosjektet: ”Forenkling og effektivisering av nødmeldetjeneste og nødkommunikasjon i telenettet” i begynnelsen av 2001, med [...]
Trippelvarsling

Trippelvarsling

Norsk Kommunal Forening avd. Sør – Trøndelag gjennomførte fagseminar brannvern 20. november 2003. I forbindelse med seminaret, der trippelvarsling var [...]
Uenigenhet om 112

Uenigenhet om 112

Nå vil Justisdepartementet selv lage en rapport ut fra det arbeidet som er gjort. Rapporten tar sikte på å gi en anbefaling. Man regner med å legge fr [...]
5500 underskrifter for nytt nødsamband

5500 underskrifter for nytt nødsamband

Ansatte i politiet, brannvesenet og akutthelsetjenesten opplever daglig situasjoner hvor sambandet ikke strekker til. Det har i mange år vært jobbet f [...]
TETRA-pilot avsluttes 15. juni

TETRA-pilot avsluttes 15. juni

-Vil ikke tilbake til gammelt samband Pilotprosjektet er forlenget til 15. juni, men da blir TETRA-systemet slått av og ansatte i politi, brann- og [...]
1 10 11 12 13 14 120 / 134 POSTS