Kategori: 110/Nødnett

1 11 12 13 14 130 / 134 POSTS
Færre og større 110-sentraler

Færre og større 110-sentraler

Men DBE ønsker at kommunene selv skal finne løsningene og 3. september gikk det ut brev fra DBE hvor de ber kommunene sette seg ned og finne hvilken f [...]

113 ute av drift

Dette skjedde tirsdag 26. november ca. kl. 14.45, og AMK-sentralen var ikke oppe og gikk igjen som normalt før nærmere klokken 23.00 Det vil si at ca. [...]
Fortsatt kamp om 110-sentraler

Fortsatt kamp om 110-sentraler

Trolig blir DBE nødt til å foreta en beslutning i flere regioner for flere steder har kampen om fremtidig 110-sentral utartet til nærmest "krig" mello [...]
Fortsatt stor tro på Tetra

Fortsatt stor tro på Tetra

Utgangspunktet var at vi skulle få et radiosamband som var bedre enn dagens og forhåpentlig mer driftssikkert, samtidig som det også skulle være avlyt [...]
Når kommer utredningen om ett nødnummer?

Når kommer utredningen om ett nødnummer?

Justisdepartementet har oppdraget å levere begge utredningene om ett nødnummer og Tetra. Utredningen om ett nødnummer har  vært forutsatt ferdigs [...]
Suksess i Finland med 112

Suksess i Finland med 112

Prosjektet varte i fire år og resulterte i en beslutning om å gjøre ordningen landsdekkende. Det er imidlertid vært å merke seg at alarmering av akutt [...]
Kampen om 110-sentralene

Kampen om 110-sentralene

Nord-Norge I Nord-Norge er det i dag åtte 110-sentraler. Etter politireformen er fylkene Nordland, Troms og Finnmark inndelt seks i politidistrikter. [...]
Ny felles sentral

Ny felles sentral

- Den fremste årsaken til at vi ønsket en ny og større 110-sentral var kravene som kom i etterkant av den omtalte ÅrvolI-brannen i Oslo i 1998. Oslo b [...]
Nytt røykdykker-samband til Stor-0slo

Nytt røykdykker-samband til Stor-0slo

Gjennom dette fellesinnkjøpet var det røykdykkersamband som sto for tur. De som har knyttet seg opp mot denne avtalen er brannvesen i Oslo, Asker og B [...]
Kompetanse for alarmsentraloperatører

Kompetanse for alarmsentraloperatører

I tillegg mener han at det skal gjennomføres en intern opplæring hvor brannfaget og stressituasjoner læres og praktiseres. Pedersen anser at dagens kr [...]
1 11 12 13 14 130 / 134 POSTS