Kategori: 110/Nødnett

1 2 3 4 14 20 / 136 POSTS
Bruk av Nødnett i Redningstjenesten

Bruk av Nødnett i Redningstjenesten

Nødnett og sjøhendelser Hovedregel: Aksjonssamband i enhver sjø/vann hendelser er maritim kanal 16. Internasjonalt reglement regulerer bruk av mariti [...]
Alarmsentral Brann Innlandet

Alarmsentral Brann Innlandet

Alarmsentral Brann Innlandet dekker 46 kommuner i Hedmark og Oppland med unntak av Os og Jevnaker. Regionen er sammenfallende med Innlandet [...]
Felles 110-sentral for Asker, Bærum og Oslo

Felles 110-sentral for Asker, Bærum og Oslo

Dette har blitt en stor sentral som dekker ca. 850 000 innbyggere, og to brannvesen med 11 brannstasjoner med kasernerte mannskaper. Nærhete [...]
Samlokalisering av sentraler

Samlokalisering av sentraler

Det foreligger en utrullingsplan for samlokaliseringen, men mye avhenger av bevilgningene på statsbudsjettet til bygging av sentraler. I statsbudsjet [...]
Koblet sammen Nødnett med Sverige

Koblet sammen Nødnett med Sverige

Innvielsen og sammenkoblingen av de to nødnettene fant sted i forbindelse med en større øvelse på grensen mellom Storlien i Sverige og Meråker i Norge [...]
Én stor 110-sentral er bedre enn to små

Én stor 110-sentral er bedre enn to små

La oss si det med en gang: Vi har forståelse for ønsket om en minimumsbemanning på fem operatører døgnet rundt. Kravet kommer fra dyktige operatører m [...]
Samlokalisering av 110 og 112

Samlokalisering av 110 og 112

Vedtaket om samlokalisering av 110-sentralene med politiets 112-sentraler kom i desember og spørsmålene er mange om hvilke konsekvenser dette få [...]
Nødnettet nede under stormen Tor

Nødnettet nede under stormen Tor

Representant fra DSB uttalte til NRK at bortfallet skyldtes strømbrudd i enkelte kommuner. I Hareid var strømmen bare bort en kort periode på fredag. [...]
Fortsatt 110-sentral i Finnmark

Fortsatt 110-sentral i Finnmark

- Avgjørelsen er basert på en fornyet og bred faglig vurdering av de samfunns- og beredskapsmessige hensyn. Vi har hatt en god prosess med relevan [...]
Økonomi styrer sammenslåing av 110-sentraler

Økonomi styrer sammenslåing av 110-sentraler

110-sentralene i Oslo og i Asker og Bærum skal slås sammen til en felles 110-sentral. Dette er bestemt av Politinærreformen og DSB. Ledelsen og de [...]
1 2 3 4 14 20 / 136 POSTS