Kategori: 110/Nødnett

1 3 4 5 6 7 14 50 / 135 POSTS
God samfunnsøkonomi med færre 110-sentraler

God samfunnsøkonomi med færre 110-sentraler

DSB sitt forslag gikk ut på å legge ned 110-sentralene i Hammerfest, Rana, Namsos, Ålesund, Førde, Haugesund, Arendal og Skien. Gjenværende 110-sentra [...]
Brukerbetaling for Nødnett

Brukerbetaling for Nødnett

Brannmannen stilte Direktoratet for nødkommunikasjon noen spørsmål om brukerbetaling. Kommunikasjonsdirektør Cecilie Løken i DNK svarer på spørsmålen [...]
Full fart på Elverum

Full fart på Elverum

Oppland og Hedmark er neste fase i utbyggingen av Nødnett og de skal i skarp drift i månedsskiftet februar/mars i 2014. Utstyr til teknisk rom har kom [...]
Ønsker tett dialog med brannmiljøet

Ønsker tett dialog med brannmiljøet

Tom Haakenstad er nyansatt prosjektleder for Nødnettsprosjektet i DSB. Haakenstad kommer fra stillingen som leder av teknisk sikkerhet og beredskap i [...]
Stryk i overordnet styring

Stryk i overordnet styring

-    Det grunnleggende problemet her er at DSB og Justisdepartementet har lagt ut på flere løp angående 110-sentralene som ikke er kobl [...]
Dårlig prosess

Dårlig prosess

Thorsen leder Møre og Romsdal 110-sentral KF som dekker 36 kommuner i fylket med vel 250.000 innbyggere. Sentralen er tre mannsbetjent. Den er en av 1 [...]
Antallet 110-sentraler reduseres kraftig

Antallet 110-sentraler reduseres kraftig

I DSB sin pressemelding om saken heter det at Norge idag har 20 nødalarmeringssentraler for brann og redning i Norge. De er små, noen er betjent med k [...]
110-ressurssentral farlig gods

110-ressurssentral farlig gods

Prøveprosjektet har sin bakgrunn i Stortingsmelding nr. 22 om Samfunnssikkerhet hvor det forutsettes at DSB skal etablere kontaktutvalget for transpor [...]
Nødnett – hva er å forvente?

Nødnett – hva er å forvente?

På en del av disse områdene er det nær sagt umulig for legfolk å vite hva som er riktig å tro. Men brukerne er opptatt av at produktet Nødnett virker [...]
Elverum fikk 110-sentralen

Elverum fikk 110-sentralen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fattet i mars vedtak om å legge en felles 110-sentral for Gudbrandsdalen og Hedmark til Elverum. [...]
1 3 4 5 6 7 14 50 / 135 POSTS