Kategori: 110/Nødnett

1 4 5 6 7 8 14 60 / 134 POSTS
Uenige om 110-sentral

Uenige om 110-sentral

I fylkene er det i dag sentraler på Gjøvik, Lillehammer og i Elverum. Brannsjefene fra Lillehammer og Gjøvik ser for seg en framtidig løsning der tjen [...]
Alarmsentraloperatør – ny utdanningsmodell

Alarmsentraloperatør – ny utdanningsmodell

Rapport fra en arbeidsgruppe som ble nedsatt på 110-forum i 2008, konkluderte med at god kompetanse på 110-operatørene best sikres gjennom en god og s [...]
Nødnett bygges ut i hele landet

Nødnett bygges ut i hele landet

Settestatsråd Trond Giske understreket fra Stortingets talerstol at når man velger å bygge ut Nødnett i hele landet, gir man et viktig arbeidsverktøy [...]
Stråling fra TETRA-terminaler

Stråling fra TETRA-terminaler

Lavt strålingsnivå, men redusèr eksponeringen Fagpersoner fra tre offentlige faginstanser informerte om den forskning som har vært utført på elektrom [...]
Rakel i redningsinnsats under skipsbrann

Rakel i redningsinnsats under skipsbrann

Redningsinnsatsen krevde et omfattende samvirke for å planlegge en evakuering av hele ferjen. Ved brannen ble det sendt ut et dansk og to svenske heli [...]
Bør innføre felles nødnummer

Bør innføre felles nødnummer

Per Ole Sivertsen er leder av 110-sentralen for Troms, mens Eyvind Aakerman er avdelingsleder forebyggende og stedfortredende brannsjef i Halden. Begg [...]
Aksepterer ikke brukerbetalingen

Aksepterer ikke brukerbetalingen

Bakgrunnen for beslutningen ligger i at ingen terminaler i dag benyttes til utalarmering, og i de fleste brannvesen benyttes terminalene tiltenkt for [...]
Bedre brannberedskap med Nødnett

Bedre brannberedskap med Nødnett

– Rapporten om test i Oslo viser at røykdykking i TMO alene eller som primærbærer så langt trolig ikke er et aktuelt valg for OBRE. I hvilke grad Nødn [...]
Røykdykkersamband

Røykdykkersamband

Det har vært, og er mye prat og diskusjon om TETRA-teknologien brukt som røykdykkersamband. Hva er best? Formålet med testen var flere. Det var øn [...]
Bekymring rundt Nødnett?

Bekymring rundt Nødnett?

Samfunnsøkonomisk perspektiv  Innføringen av et felles kryptert talesamband for nødetatene, bygging av et landsdekkende nettverk, nye enhetlige [...]
1 4 5 6 7 8 14 60 / 134 POSTS