Produktinfo Sepura gateway

Produktinfo Sepura gateway

Sepura gateway til brannetaten i fase null

Når Nødnett er ferdig utbygget i 2015 vil det være det mest robuste mobilnettet, og det nettet med best dekning, som vi har hatt. Nødnett gir først og fremst dekning utendørs, men fungerer også i stor grad innendørs. Allikevel vil mange tyngre bygg dempe radiosignalene slik at de blir for svake.

Ettersom innendørsanlegg er sårbare, for eksempel ved brann, er det best at bedret innendørsdekning oppnås ved hjelp av installasjoner utendørs, for eksempel mobilradioer med gateway-funksjon. 
En radio med gateway tar imot DMO-trafikk og videresender inn i nettet, for eksempel hvis en brannmann arbeider i en kjeller som ikke har nødnettdekning.
Ettersom radioene i fase null ikke hadde gatewayfunksjonalitet har Direktoratet for Nødkommunikasjon gjort et innkjøp av nye mobilradioer til brannetaten i fase null.
Etter en grundig prosess der blant annet pris, kvalitet og brukervennlighet ble vurdert, ble VHF Communication valgt som leverandør av radioen Sepura SRG 3900, og gjennom 2014 ble programvaren hos Locus tilpasset, og Sepuraterminalene installert.

Sepura – Secure Public Radios
Sepura er en global leder innen Public Safety, og arbeider kontinuerlig for å utvikle verdens beste Secure Public Radios, derav navnet Se – Pu – Ra, Sepura!
Sepura er innovative og har vært først ute med mye funksjonalitet, herunder gateway, som de har levert siden 2005.
I tillegg har Sepura en ledende posisjon i Nordsjøen hvor kravene til sikkerhet med tanke på eksplosjonsfare er de aller strengeste. Sepuras STP8X fyller de siste og strengeste kravene til ATEX sertifisering

VHF Communication – en hovedleverandør til Nødnett
VHF Group ble grunnlagt i 1982, og er et norskeid selskap med hovedkontor i Oslo. Gruppen har datterselskaper i Sverige, Norge, Danmark og Polen, i tillegg til eksklusive avtaler med eksterne agenter i Island og Finland. 
Etter flere anbudsrunder i regi av Direktoratet for Nødkommunikasjon (dNk) har VHF Communication AS blitt valgt som leverandør av radioterminaler til politi (fase 1-5), brann (GW fase 0), helse (fase 1 og 3-5), FORF (frivillige organisasjoner) (fase 3-5) og toll (fase 0-5 (hele landet)). 
Brukere i nødetatene har testet og gitt sine innspill. Våre terminaler av merket Sepura har blitt valgt etter en totalvurdering av blant annet brukervennlighet, kvalitet og pris. 
Vi har også levert terminaler til andre brukere av Nødnett som blant annet Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Hafslund Nett, Statens vegvesen, og St. Olavs hospital.
Dette gjør oss til en hovedleverandør av terminaler til Nødnett, og VHF Groups posisjon som den største leverandøren av terminaler til de nordiske nødnettene RAKEL (SE), SINE (DK) og Nødnett er styrket ytterligere. 

COMMENTS