Reddet liv med nødnettet

Reddet liv med nødnettet

Med nødnettsterminal i privatbilen og gode førstehjelpskunnskaper bidro deltidsbrannmannen Harry Hansen til at en yngre mann overlevde en kraftig kollisjon.

Harry Hansen har vært deltidsbrannmann helt siden han som 17-åring begynte i det lokale brannvesenet på hjemstedet i Lindesnes. Som 48-åring er han i dag utrykningsleder i Brannvesenet Sør IKS.
Det var på sin daglige reise til arbeidsstedet sitt i Vennesla 22. mai at Harry Hansen kom opp i en alvorlig ulykke i Sogndalen. En personbil hadde kjørt inn i en fjellvegg, gått rundt og taket var trykket inn. Det var bare sjåføren i bilen, han var hardt skadet og ikke bevisst.  Et par biler hadde stoppet da Hansen kom til ulykkesstedet. 
    –    Sjåføren satt med hodet ned og det var kritisk å få frie luftveier på han, men det var umulig å komme inn i bilen. En jekkestropp ble løsningen for å få løftet opp hodet hans og da kviknet han til, forteller Hansen. 

Varslet og informerte direkte
Harry Hansen tok deretter sin nødnettsterminal, som han hadde i bilen, og kalte opp 110-sentralen i Agder. Han fortalte hvordan situasjon var og hva som trengte å gjøres. 110-sentralen utvarslet brannstasjonen i Vennesla og holdt Hansen informert om ressursene som var på vei. 
Imens tok Hansen og en jente seg av den forulykkede ved å holde han i hånda og prata beroligende med han. 
Brannmannskaper fra Vennesla brannstasjon ankom raskt og tok kontakt med Harry om situasjonen. 
    –    Brannmennene fra Vennesla gjorde en fantastisk jobb og fikk ut sjåføren raskt som ble tatt med i legehelikopteret. 
Den unge sjåføren brakk både nakken og ryggen og er i dag lam fra brystet og ned, men hendelsen viser hvordan nødnettet og gode førstehjelpskunnskaper bidrar til å redde liv.
    –    Når jeg har nødnettsterminalen i bilen vet jeg at jeg kan kontakte 110-sentralen direkte og gi en kvalifisert vurdering av et skadested og hvilke tiltak som må gjøres. Det gir en trygghet både for meg sjøl og andre, sier Hansen.
De gode førstehjelpskunnskapene tilskriver Hansen til Gunnar Berge i Norsk Luftambulanse.
    –    Gunnar kurser oss i Brannvesenet Sør hvert år i førstehjelp og det gir oss en veldig trygghet. Førstehjelpsopplæringen er viktig både som brannmannskap og privat, avslutter Hansen.

COMMENTS