Samlokalisering av 110,112 og 113 sentralene gir bedre samhandling 

Samlokalisering av 110,112 og 113 sentralene gir bedre samhandling 

I de siste 20 årene har det vært store hendelser, som har ført til at myndighetene må tenke nytt i forbindelse med krisehåndtering, samfunnssikkerhet og beredskap. Hendelsene har vært både naturskapte og menneskeskapte, det er små og store hendelser samt...

For å lese denne artikkelen må du være abonnent.

Ønsker du å lese mer?

COMMENTS