Samlokalisering av sentraler

Samlokalisering av sentraler

Regjeringen gjorde i fjor et vedtak om samlokalisering av 110- og 112-sentraler. 12 steder i landet skal sentralene ligge vegg i vegg med de gevinster man har sett gjennom pilotprosjektet i Drammen.

Det foreligger en utrullingsplan for samlokaliseringen, men mye avhenger av bevilgningene på statsbudsjettet til bygging av sentraler.
I statsbudsjettet for 2017 er det avsatt 49 millioner kroner som skal dekke kostnader til nye samlokaliserte 110-sentraler. Det betyr 4 nye sentraler i 2017.
Avdelingsdirektør for brann og redning i DSB, Anne Rygh Pedersen sier dette om fremdriften:
Vår målsetning er 4 sentraler neste år. Først ut er Innlandet på Hamar som egentlig er på budsjettet for 2016. For 2017, er vi fortsatt i planleggingsfasen, og endringer kan skje underveis. Det foreløpige planen er å få på plass sentralen i Ålesund, i Tønsberg og på Ski. I Tønsberg og på Ski planlegges det utbygging hos politiet for å kunne få areal til begge sentralene, mens i Ålesund vil den samlokaliserte sentralen bli etablert i samme etasje i dagens politihus. I tillegg til disse fire kommer også sentralen i Salten, hvor 112-sentralen vil flytte inn i på  den samlokaliserte sentralen på den nye brannstasjonen i Bodø, sier Rygh Pedersen. 
 
Vi er i tett dialog hele tiden med Politidirektoratet om fremdriften og for å finne de beste økonomiske løsningene. Underveis har det vært noe uklarheter rundt den fysiske samlokaliseringen, men det er presisert og kommunisert ut at sentralene skal ligge vegg mot vegg med glassvegg som skal kunne åpnes. Dette er for å sikre at sentralene skal kunne samarbeide lettest mulig under større hendelser. En annen sak som har kommet frem underveis, er behovet for sikkerhetsklarering av 110-operatører når de nå skal inn i politiets lokaler.  Dette er et krav som vil stilles til alle 110-operatører.

DSB er i ferd med å forfatte et nyhetsbrev, som vil gi utfyllende informasjon om prosessen.

 

Publisert: 21-11-2016

COMMENTS