Fagdag elbil

Fagdag elbil

Østfold Brannbefalslag (ØBBL) inviterte til fagdag elbil 13. februar med Mosseregionens Interkommunale brann og redning (MIB) som tilrettelegger. ØBBL ønsket å belyse noen spørsmål som brannfolk sitter å lurer på.

Hvordan bør brannvesenet opptre hvis elbiler er innblandet i en trafikkulykke eller står i full fyr? Er det farligere enn en vanlig motordrevet bil? Er det trygt for brannvesenet hvis de klipper i A-stolpen og kanalen med tanke på at bilen går på strøm?

 Kan vi egentlig nok om elbiler?

Rune Larsen, brannsjef i MIB, ønsket alle velkommen til denne fagdagen. Salen var fylt av representanter fra alle nødetatene, representanter fra Nissan, bilbergingsbransjen, Infratek, Gjensidige og kommunens byggesaksbehandler. Over 90 påmeldte kom og ikke 30-40 stykker som Rune Larsen hadde sett for seg. Så det ble «stinn brakke».                           

Fagdag elbil tok for seg det meste av viktige ting spørsmål rundt elbil. Alt ifra elektroforskriftens begrensninger til ladning av elbil. Er elbil å anse som et problemområde, eller ikke? Og hva er forebyggende avdeling sitt syn på ladning av elbil på ulike steder?

Alt for mye hjemmesnekret

Det er ikke like mange bilbranner i elbil som det er i tradisjonelle biler. Den største faren er at det er for mye hjemmesnekra «ladestasjoner» i de norske hjem. I en spørreundersøkelse utført av Infratek ble 7780 elbileiere spurt om ladevaner. 7 av 10 (69 prosent) svarte at de lader elbilen via en vanlig stikkontakt hjemme.

 • Hvis du skal ha en forsvarlig ladestasjon hjemme skal hvert koblingspunkt være beskyttet av en 30 mA jordfeilbryter type B, sier Johnny Guldager fra Infratek.

Man må beregne minst 15.000 kroner ekstra for å få installert en hjemmeladestasjon. Når man har regnet ut at det om 10 år er ca. 200.000 elbiler på norske veier, vil det bli mer av «hjemmesnekrede» ladestasjoner hvis ikke kravet til sikkerheten blir større.

Leaf i fritt fall…..

En Nissan Leaf ble sluppet sideveis fra 20 meters høyde slik at bilen skulle få mest mulig kollisjonsskade der batteripakken ligger, men bilen begynte ikke å brenne

Dagens høydepunkt, som de fleste i salen hadde gledet seg til, hadde kommet. En bil av type Nissan Leaf ble heist opp 20 meter sideveis, slik at bilen skulle få mest mulig kollisjonsskade på bakre del av bilen der batteripakken ligger. Det skulle simulere en kollisjon i 60-70 km/t. I det droppet skjedde ble det stille på plassen. Leafen traff perfekt sideveis på en tank som hadde blitt plassert der. Dette for å fremprovosere skade på batteripakke og en mulig antennelse.

Du følte at spenningen steg blant folkemengden der vi sto. Kommer det til å begynne å brenne eller ikke? Men det tok ikke fyr der vi sto og ventet. Det kan begynne å brenne etter alt mellom 1 til 12 timer så på grunn av at fagdagens tidsskjema gikk vi opp i salen og hadde videooverføring fra «skadestedet» på yttersiden.

Bilen ble satt fyr på av mannskaper ifra MIB mens vi fulgte med ifra salen. Brannen tok seg godt opp og du fikk se hvordan batteripakken startet med røykutvikling til det brant heftig og smalt flere ganger. Mannskapene fra MIB begynte å slokke med vann. Vi fikk da se hvordan mesteparten av bilen ble slokket mens batteripakken bare fortsatte å brenne.

Etter at vi hadde fått fylt opp kaffekoppen kunne Rune fortelle om en egen hendelse i sitt distrikt.

Batteriet tok fyr etter 1 time

En personbil av type Volkswagen E-UP med elektrisk drift hadde kommet seg mellom bommene til en planovergang i Råde. Fører av bilen kom seg ut av bilen før toget traff den. Bilen ble flyttet 30 meter, og havnet tett inntil sporet. Toget stoppet ca. 200 meter fra planovergangen.

Melding fra Brann 02: Klokka 07.50 – tog mot bil på Enebekk-overgangen på Rådesletta. Fører av bilen var ute.

 • Både Fredrikstad og MIB ble kalt ut siden det var akkurat ved grensen til begge.
 • Elkraft og togleder ble kontaktet på vei ut.
 • Første enhet var på stedet kl. 08.04
 • Det ble jordet på begge sider av toget, sektorisering.
 • Bilvraket ble liggende inntil videre.
 • Passasjerene ble i toget inntil brannvesenet hadde oversikt over hvem som trengte assistanse ved evakuering.
 • Evakuering skjedde langs toglinjen. De måtte dermed passere bilvraket med 3-4 meter.
 • Innsatsleder politi rekvirerte bilberging for fjerning av vraket.
 • 1 time etter hendelsen trakk de i bilvraket-og brannen startet. Bilen ble trukket bort ifra toglinjen.
 • Det ble mye røykutvikling og man måtte stenge nærliggende vei grunnet dårlig sikt.
 • M 0.1 rekvirerte sand/dumper/hjullaster (ikke bruk)

Læringspunkter:

 • Elbiler må betraktes som «Hot Sone»
 • Det er viktig med tilstrekkelig med slokkemiddel før
 • Hva skjer med bilvraket når det skal fraktes bort (ansvar/risiko)

Elbiler som har vært utsatt for en kraftig kollisjon, kan begynne å brenne så lenge som 24 timer etter hendelsen kunne representant fra Sarpsborg brannvesen fortelle. Derfor må vi betrakte dem som usikre under hele prosessen på skadestedet. Det gjelder også under transport og hensetning av vraket hos bilbergeren.

Etter å ha vært med på denne fagdagen, tror jeg nok deltagerne har tilegnet seg mer kompetanse angående elbil enn det vi hadde før. Ja, det er mer risikoer enn en vanlig «tradisjonell» bil med lenger innsatstid og flere farer.

Men elbil er kommet for å bil, så vi får utforske mer, dele erfaringer for å bli best mulig rustet for å takle hendelser med elbil.

 

 

COMMENTS