Nr.2- 2018 Miljøpåvirkning av slokkevann

Nr.2- 2018 Miljøpåvirkning av slokkevann

Hvordan miljøet påvirkes av slokkevann fra branner har hatt lite fokus i Norge. I andre land derimot må brann- og redningsvesenet redegjøre for hvor store mengder de har brukt og hvilke vurderinger som er gjort for å redusere skadevirkninger på...

For å lese denne artikkelen må du være abonnent.

Ønsker du å lese mer?

COMMENTS