Reddet boligkompleks

Reddet boligkompleks

To eldre rekkehus med totalt 16 leiligheter gikk tapt i brannen på Støren 29. juli, men selv med begrensede ressurser klarte brannvesenet å redde brannen fra å spre seg til et større boligkompleks.

Melding om brann i bygning i Spjeldbakkan 11 på Støren i Sør-Trøndelag kom kl. 14.39. Stasjon Støren, som er en av de åtte stasjonene til Gauldal brann og redning, fikk første utalarmering. De rykket ut med tre mann med mannskapsbil og tankbil.

Bygningen det brant i var et rekkehus med fire leiligheter over to plan. I vinkel åtte meter fra sto et tilsvarende bygg. Byggene var bygd i 1965 og i tre.  

Sven Ola Krognes er leder forebyggende avdeling i Gauldal brann og redning IKS. Krognes var fagleder brann denne dagen og svarer dette på våre spørsmål:

 Hva var situasjonen da de første enhetene ankom skadestedet?
-Det var full brann/overtenning i to leiligheter og i to biler parkert på utsiden av bygget.

Hva var første tiltak som ble igangsatt?
-Første tiltak var å skaffe oversikt over beboere og om alle var ute. Dernest var det å etablere utlegg for sikring/begrensning mot nabobebyggelse. Dette var boliger i vindretning mot øst/sør.

Hva var innledende tiltak og tiltakene deretter?
-Tiltakene videre var å etablere utlegg for slokking og hindre brannspredning mot nabobebyggelse i sør/øst, hvor det var en enebolig og et boligkompleks med totalt 33 leiligheter.

Hvordan ble skadestedet organisert i forhold til ressurser og oppgaver?
-Dette var i fellesferien og ressursene var begrenset. To mannskaper var på vakt på Støren, og det møtte tre konstabler fra Støren ved første utrykning. Det ble raskt utalarmert tre stasjoner; Soknedal, Lundamo og Melhus og i tillegg høyderedskap fra Sandmoen stasjon i Trøndelag brann- og redningstjeneste.

Hvilken risikovurdering ble gjort?
-Fare for spredning av brann til enebolig og boligkompleks mot øst/sør. Sikring og slokking her.

Hva var målet med innsatsen:
-Målet var å hindre brannspredning til annen bebyggelse og slokking av bygningen som brant.

 Hvorfor klarte man/klarte ikke å oppnå det som var satt som mål med innsatsen?
-Brannspredningen gikk raskt mellom leilighetene. Det var mur i skillene mellom leilighetene, men dette gikk ikke over himling slik at brannen gikk rundt. Dessuten hadde vi for få mannskaper i tidlig fase. Hadde vi vært flere i tidlig fase ville vi sannsynligvis klart å hindre spredning til bygg nr 2.

 Hvilke erfaringer/ettertanke sitter man igjen med etter hendelsen?
-Det var for lite mannskaper i tidlig fase. Kravet er kun 2 på vakt helg/høytidsdager. Risiko er at det er for lite mannskaper spesielt i sommerferie og høytidshelger, avslutter Krognes.

Fakta:

Gauldal brann og redning IKS
Gauldal brann og redning er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Midtre Gauldal og Melhus. Brannvesenet har 5 på heltid pluss 4 feiere. 87 deltidsmannskaper bemanner de åtte stasjonene.

 

COMMENTS