Viktige spørsmål i kjølvannet av Grenfell Tower-infernoet

Viktige spørsmål i kjølvannet av Grenfell Tower-infernoet

Flere uker er gått siden den katastrofale boligblokk-brannen i London, som rystet en hel verden. I den britiske hovedstaden er følelsene fortsatt mange og spørsmålene viktige. Hvordan kunne omfanget av brannen eskalere på så kort tid? Kunne den største brannen i manns minne i det hele tatt vært forhindret? Hva var det som eventuelt sviktet?

Klokken 00.54 den 14. juni ble det rapportert om et branntilløp i et kjøleskap med fryser i femte etasje i den kommunale boligblokken Grenfell Tower. Fire minutter senere var det første brannmannskapet ankommet, med forsterkninger på plass innen kort tid.

– Brannfolkene tok seg inn og slukket kjøleskapsbrannen. Det hele fortonet seg som en ren rutinejobb, forteller Lucy Masoud, som selv har over 20 års erfaring som brannkonstabel.

Masoud jobber til daglig på Chelsea brannstasjon, bare et par kilometer unna Grenfell Tower. I tillegg er hun engasjert som en av den britiske fagforeningen Fire Brigades Unions talskvinner.

– Jeg har rykket ut til akkurat denne typen brann mange ganger, og slukningsarbeidet tar som regel bare et par minutter. Det var også tilfellet denne gangen, understreker hun.

Brannfolkene anså jobben som avsluttet og skulle til å forlate blokka da de hørte meldinger over sambandsnettet som må ha fått det til å gå kaldt nedover ryggen på dem. Stadig flere brannfolk og -biler ble tilkalt. Hva var det som var i ferd med å skj

– Brannfolk gikk inn i den brennende blokken for å redde liv så mye som ni eller ti ganger fordi det ikke var nok brannfolk der til å avløse dem. Mange av dem vil komme til å slite med fysiske og psykiske plager i lang tid, men de hadde ikke trengt å risikere liv og helse på den måten hvis vi bare hadde hatt nok mannskap på plass, sier brannkonstabel Lucy Masoud som er talskvinne for Fire Brigades Union.

e?

Lite visste brannfolkene at bygningen var dekket av brannfarlig fasadekledning.

– Hvem hadde vel trodd at det kunne være mulig i velstandslandet Storbritannia i 2017, i den velstående bydelen Kensington & Chelsea? I stedet for å være beskyttet av brannvernsmekanismer som ville bremset ned på brannforløpet, var realiteten at bygningens utside var dekket av noe som tilsvarer et bensinteppe, forklarer Masoud.

Alt som skulle til for å utløse den katastrofale storbrannen var en liten gnist eller flamme på avveier. På rekordkort tid var ”rutinejobben” forvandlet til det verste infernoet i manns minne.

 

Mangelfullt utstyr

  1. juli kunne det undersøkende BBC-programmet Newsnight avsløre alvorlige feil ved brannvesenets organisering og innsats: Radiosambandet fungerte bare delvis. Det var ikke nok luft i flaskene til røykdykkerne. I følge den offisielle loggen tok det dessuten hele 30 minutter før en høy stige ankom Grenfell Tower.

Masoud bekrefter at mens en høy stige lenge var en del av innsatsplanen ved høyblokkbranner i London, ble denne praksisen endret for noen år siden. Daværende borgermester, Boris Johnson, innførte nemlig en ny innsatsplan der brannmannskapet på skadestedet kan be om en høy stige, men kun dersom de har vurdert situasjonen og konkludert med at en slik stige er nødvendig.

– Ved Grenfell Tower-brannen ville det ha vært uvurderlig å ha hatt en høy stige fra begynnelsen av. Flammene spredte seg fra niende til 19. etasje på bare åtte minutter, men dersom vi hadde hatt en høy stige helt fra starten av, ville vi forhåpentligvis ha fått bukt med flammene og utfallet ville nok ha vært et helt annet. I stedet ankom stigen først etter at bygningen var omgitt av flammer på alle kanter.

Det skulle også vise seg at den høye stigen som er i London Fire Brigades besittelse ikke er høy nok. Den er bare 32 meter. Grenfell Tower-blokka er omtrent dobbelt så høy. Dermed ble Londons brannvesen nødt til låne en brannlift fra nabofylket Surrey.

– I Surrey har de Storbritannias høyeste brannlift. Den er på 42 meter. Når du tenker på at noen land har brannlifter på 90 meter – hvordan kan det ha seg at den høyeste stigen i London bare er på 32 meter? Hvordan kan dette være mulig i en internasjonal storby som London, som har hundrevis av høyblokker? poengterer Masoud.

Manglet brannfolk
På det meste var omlag 200 brannfolk og 40 biler til stede for å bekjempe de fatale flammene. Først 24 timer senere var brannen under kontroll. Det har ikke manglet på lovord om den heltemodige innsatsen fra brannfolkene som kjempet utrettelig for å redde liv.

Men var det egentlig nok brannfolk på plass?
14. juni skulle komme til å bli den natten da hver eneste helse- og sikkerhetspolicy ble droppet, selv fra ledelsen. Når noe så uforutsigbart oppstår som infernoet i Grenfell Tower, er det den uskrevne loven som gjelder; man trår til etter beste evne og gir alt.Jeg har snakket med kollegene mine fra Chelsea brannstasjon som var på plass helt fra begynnelsen. De begynte på jobb klokken 20 dagen før og skulle egentlig ha gått av klokken halv ti neste morgen, men kom ikke tilbake til stasjonen før klokken 17. De var på jobb i 21 timer. Vi har snakket med brannfolk som selv gikk inn i den brennende blokken for å redde liv så mye som ni eller ti ganger fordi det ikke var nok brannfolk der til å avløse dem. Mange av dem vil komme til å slite med fysiske og psykiske plager i lang tid. De gjorde den innsatsen de gjorde med selvfølgelighet fordi det er jobben vår å redde liv, men poenget er at de hadde ikke ha trengt å risikere liv og helse på den måten hvis vi bare hadde hatt nok mannskap på plass, poengterer talskvinnen.

Blålys på sparebluss
Med 29 av Londons brannbiler tatt ut av tjeneste, nedleggelse av 10 brannstasjoner, oppsigelse av mer enn 1000 brannfolk og et budsjettkutt på omlag en milliard kroner de siste årene er Lucy Masoud og hennes kolleger i Fire Brigades Union ikke i tvil om hvor den største svikten ligger i Londons brannberedskap:

– To brannstasjoner i nærheten av Grenfell Tower – Kensington og Westminster – ble nylig nedlagt. Hadde disse brannstasjonene fortsatt vært i virksomhet, ville flere menneskeliv vært reddet.

I følge den engasjerte talskvinnen er Grenfell Tower selve åpenbaringen om hva de økonomiske innstramningene har gjort med forholdene i Storbritannia.

– Selve avgjørelsen om å bekle en boligblokk med brannfarlig materiale var nok tatt på grunn av nedskjæringer. Før i tiden var brannsikkerhet brannvesenets ansvarsområde, og vi hadde våre egne branninspektører. I 2005 ble dette ansvaret overført til de lokale myndighetene. I et forsøk på å spare penger, ga lokale myndigheter ansv

London Fire Brigade har selv bare 32-meters lifter og måtte få hjelp fra nabobrannvesenet Surrey med sin 42 meter, men den ankom først en halvtime senere.

aret så videre til private firmaer, og det har også vært stor nedgang i antall branninspektører. Det var til syvende og sist et privat firma som besluttet å bekle Grenfell Tower med brannfarlig materiale, på tross av sterke protester fra beboerne, poengterer Masoud.

15. juni beordret statsminister Theresa May en offentlig gransking av forholdene rundt Grenfell Tower-brannen. FBU har siden selv sendt et brev til statsministeren for å bistå i granskingen. Fagforeningen ønsker en detaljert gransking og vil selv foreta en undersøkelse, slik at de kan bistå med anbefalinger.

På den britiske fagforening Durham Miners Gala nylig, holdt FBUs leder Matt Wrack en tale. Han var ikke mild i sin uttale om Grenfell Tower og landets ledelse:

– Vi bor i et velstående land. Vi bor i et land med omfattende kunnskap om bygningskonstruksjoner. Vi har verdensledende eksperter på brannsikkerhet her til lands. Dette skulle ikke ha inntruffet her, men det skjedde her. Her til lands kan vi sende ut fjernstyrte missiler som kan styres rundt hjørner på den andre siden av verden, men vi kan ikke sørge for at folk har det trygt i hjemmene sine, uttalte han.

 

Fakta

Grenfell Tower er en kommunal boligblokk som ble oppført i bydelen Kensington and Chelsea i 1974.

I 2016 ble den over 60 meter høye blokka renovert med installasjon av nye vinduer, sentralvarme og fasadeplater, til en prislapp på ca. 100 millioner kroner.

14. juni utviklet en liten kjøleskapsbrann seg til et inferno i løpet av kort tid. Et 80-talls beboere antas omkommet. I etterkant av brannen ble det påvist at de nyinnstallerte fasadeplatene var laget av brannfarlig materiale.

Høyblokka hadde hverken sentral brannalarm eller spinkelsystem og hadde kun en nødutgang.

Under brannen 14. juni ble beboerne bedt om å holde seg på plass i sine respektive leiligheter og vente på brannvesenet. Dette var fordi leilighetene opprinnelig var konstruert slik at de skulle kunne være brannsikre i inntil en time ved brann.

Aksjonsgruppa Grenfell Action Group hadde lenge stilt spørsmålstegn ved høyblokkas brannsikkerhet, men ble ikke tatt på alvor av de lokale myndighetene.

Kort tid etter den fatale brannen stemte det britiske Underhuset for at lønna til Londons brannfolk fortsatt skulle ”fryses” med 1 prosent.

Fire Brigades Union er en britisk fagforening som representerer de fleste ansatte ved landet brannvesen: www.fbu.org.uk

En offentlig gransking av forholdene rundt brannen er beordret. FBU insisterer på å få være en viktig samarbeidspartner i granskingen og vil også foreta sine egne undersøkelser.

 

Kilder: BBC, Guardian, Independent,  www.fbu.org.uk, www.met.police.uk, http://www.london-fire.gov.uk

COMMENTS