Langvarig arbeid da trailer med naturgass veltet

Langvarig arbeid da trailer med naturgass veltet

13. oktober kjørte en trailer med naturgass av Riksvei 36 mellom Gvarv og Ulefoss. Det ble starten på en hendelse som varte i nærmere to døgn for Midt-Telemark Brann- og redningstjeneste.

Melding om utforkjøringen kom inn klokka 12.07 tirsdag 13. oktober og gikk ut på at en trailer med naturgass hadde veltet og sjåføren var fastklemt. Den nærmeste brannstasjonen i Midt-Telemark, Gvarv, ble utvarslet med støtte fra stasjonen i Ulefoss som har frigjøringsutstyr. 
Klokka 12.15 var brannvesenet fremme på skadestedet og kunne rapportere om at tankbilen lå 15 meter ute på et jorde og at sjåføren satt fast med et bein. Det var behov for stabilisering og frigjøring av sjåføren som var bevisst. Første enhet kunne bekrefte at traileren inneholdt naturgass. Merking var farekode 233 og UN-nummer 1972.

Trykkøkning 
Tanken hadde to hull i ytre tank.
    –    Slike tanker har et trykk på 1 bar, men når det går hull på det ytre laget vil trykket stige opp til 7 bar hvor sikkerhetsventilen vil blåse. For å unngå å få en gassky var det behov for avlastning av tanken, sier brannsjef Svein Ove Kåsa i Midt-Telemark brannvesen som var fagleder brann ved ulykken.   
Firmaet Gasnor ble kontaktet straks samtidig som mannskaper fra Ulefoss startet med frigjøring av sjåføren. Mannskapene fra Gvarv foretok gassmålinger, men det ble aldri registrert noen lekkasje fra tanken. 
    –    Vårt første tiltak var livredning for deretter å trekke oss tilbake til ekspertene ankom. Vi evakuerte i 300 meters avstand fra ulykkesstedet og kontaktet E-verket for å få tatt strømmen på en høyspentledning som gikk bare 100 meter unna ulykkesstedet.
Klokka 12.41 var sjåføren frigjort. Det var umulig å komme til med frigjøringsutstyret så rattstammen måtte trekkes tilbake med vinsj samtidig som man brukte bajonettsag for å få løsnet beinet hans som satt fast.

Startet overpumping
To timer etter ulykken var gassekspert på plass på ulykkesstedet. Brannvesenet gjorde fortløpende gjort målinger av trykket og temperaturen på tanken og man så at trykket steg jevnt med først 0,5 bar i timen og deretter 0,5 bar per halvtime. 
Beredskapshenger og to tankbiler var rekvirert og var på plass klokka 17.05. Gasnor hadde rekvirert helikopter for å hente inn ytterligere en ekspert fra Bergen.
    –    Klokka 17.48 var trykket 5,3 bar og da ville vi ikke vente mer så vi startet overpumping. Det ble gjort ved at man overførte gass i væskefasen til den ene tankbilen som overførte det i gassform til tankbil nummer 2. Denne overførte igjen gass tilbake til den ødelagte tankbilen hvor det ble faklet av for å utjevne trykket. Hele prosessen ble anslått til å ta 10 timer, men det viste seg å ta adskillig lenger tid, sier Kåsa. 
Fakling av tanken skulle vise seg å ta lang tid. Etter å ha tømt tanken for anslagsvis 15,5 tonn av totalt 20,5 tonn var det anslått at man skulle klare å fakle av 300 kg i timen. 
    –    Fakling foregikk hele natten og klokka halv 10 neste dag startet vi arbeidet med å snu tanken for å få faklet av resten av innholdet.  Klokka halv fire var tanken snudd og klokka ni om kvelden var tanken på veien. Da sto det igjen å fakle av våtgassen (gassen i væskefasen). Det krevde at vi var tilstede med mannskaper for å kjøle ned faklene på grunn av den høye temperaturen. Det viste seg at det var mye mer igjen på tanken enn det ekspertene trodde.
Klokka seks neste dag ble tanken flyttet til og en time senere kunne veien åpnes igjen. Litt senere ble tanken transportert til Seljord hvor man gjorde det siste arbeidet med tømming av tanken.

Hvilke utfordringer hadde dere og hvilken lærdom sitter dere igjen med etter hendelsen, spør vi brannsjef Kåsa.
    –    Dette er ingen dagligdags hendelse, så det er klart det er noe spenning når man rykker ut, men vi konsentrerte oss om livredning og stabilisering av ulykken og det gikk bra. Vi hadde stor hjelp av 110-sentralen som ga oss mye informasjon og senere av Gasnor. Underveis i prosessen med omtapping og fakling lente vi oss på ekspertisen og vi samarbeidet godt. Lærdommen er at en slik hendelse tar lang tid og det er viktig å ha en plan for rullering av mannskaper. Det er også helt avgjørende å få god informasjon tidlig og tilknytte seg ekspertisen raskest mulig, avslutter brannsjef Kåsa.  
 
Fakta Midt-Telemark brannvesen:
Midt-Telemark brannvesen dekker kommunene Bø, Sauherad og Nome. Brannstasjoner ligger i Gvarv, Bø, Ulefoss og Lunde og har 10 innkallingsmannskap på hver brannstasjon. 
Brannsjef er Svein Ove Kåsa. 

COMMENTS