Kategori: CBRNE

1 2 3 4 5 6 11 40 / 107 POSTS
Ressursbedrifter For Gjensidig Assistanse

Ressursbedrifter For Gjensidig Assistanse

Den hendelsen som har blitt beskrevet som den største i sitt slag i fredstid i Europa, er brannen på oljelagringsanlegget Hertfordshire Oil Storage Te [...]
Ny håndbok for nødetatene

Ny håndbok for nødetatene

Den nye håndboka heter «Farlige stoffer – CBRNe» (Chemical, biological, radiological, nuclear and explosives).

Boka inneholder retningslinjer for amb [...]
Fire brannmenn omkom i gasseksplosjon

Fire brannmenn omkom i gasseksplosjon

Talsmann for nødetatene Chang Jia-juch, opplyser at blant de 25 som omkom var fire brannmenn. Brannvesenet var på stedet med flere enheter og job [...]
Eksplosjon i grisefjøs

Eksplosjon i grisefjøs

Mandag 22. september klokka 10.45 fikk brannvesenet i Midt-Gudbrandsdal melding om eksplosjon i grisefjøs og at en person var savnet. Fjøset skulle in [...]
Deteksjon/identifisering av farlige stoffer

Deteksjon/identifisering av farlige stoffer

Jeg har i mange år (ca. 25) hatt stor interesse for hendelser med farlige stoffer. Det være seg som elev på diverse kurs og seminar, instruktør på div [...]
Faktaark om håndtering av kjemikalieulykker

Faktaark om håndtering av kjemikalieulykker

Det er viktig at brann- og redningsvesenet organiserer sin innsats i tråd med hvordan øvrige nødetater legger opp sin innsats slik at man sikre godt s [...]
Brannvern og LNG – gass

Brannvern og LNG – gass

- Feltet er for en stor del ukjent, og vi er i ferd med å bygge opp betydelig kompetanse etter at Melkøya-anlegget ble realisert.  Dette sier br [...]
Samvirke på forurenset skadested

Samvirke på forurenset skadested

De mest omtalte hendelsene er Seveso-ulykken i Nord-Italia 10. juli i 1976 og sarinangrepet i Tokyo 20. mars i 1995.  Seveso-ulykken var et ukont [...]
Propangasseksplosjon i Fredrikstad

Propangasseksplosjon i Fredrikstad

Det var under en rutinemessig inspeksjon og vedlikehold av propananlegget at ulykken skjedde, der en mann fra firmaet som skulle utføre vedlikeholdet [...]
Terror og viljestyrte handlinger

Terror og viljestyrte handlinger

Terror er verken et nytt eller ukjent begrep og terror kan ramme oss på mange ulike måter. Det vil være visse datoer som vi for alltid kommer til å hu [...]
1 2 3 4 5 6 11 40 / 107 POSTS