Vellykket gasseminar på RaufossNammo sitt test senter på Bradalsmyra stilte fasilitetene til rådighet for skarpe tester. Fra v. Svein Victor Yttervik, Kai Trollerud og Lars Napstad

Vellykket gasseminar på Raufoss

Raufoss Brannvesen var 12. november vertskap for et gasseminar på Raufoss industripark med gode forelesere og skarpe praktiske tester

Farlige stoffer er et omfattende tema og et fagområde vi har liten erfaring med fra reelle hendelser. Av nettopp denne grunn er det viktig at vi gjennomfører regelmessige øvelser og kurs. 
Initiativtaker til seminaret Svein Victor Yttervik, som er avdelingsleder i Raufoss Brann og Redning, gjennomførte i regi av Oppland Brannbefalslag et vellykket seminar.
–     Jeg sitter i kurskomitéen i brannbefalslaget og det er alltid en utfordring å finne temaer som vekker interesse hos alle medlemmene, sier Yttervik. Det ble raskt klart at dette var et tema som medlemmene trengte mer påfyll om. Det som var tanken rundt dagen var at vi skulle legge dette opp mest mulig relatert til vår hverdag i brann- og redningstjenesten, og pense det inn på de utfordringer vi møter. Det viktigste med denne dagen var at medlemmene skulle få en forståelse av de forskjellige produkter og bli tryggere på håndteringen av gass.

Engasjerende foredragsholdere

En foredragsholder som vil nå fram med budskapet må ikke bare være faglig dyktig, men også ha evnen til å engasjere tilhørerne. Kai Trollerud fra AGA er definitivt en foredragsholder som innehar alle kvaliteter. Han traff veldig godt med måten han formidlet sin informasjon på med praktiske eksempler relatert til hverdag og reelle hendelser.
    –    Nå er vi i Raufoss Brann og Redning i en særstilling som har tilgang til fagmiljøet rundt og i Raufoss Industripark, sier Yttervik. Raufoss industripark er en av de største industrielle parkene i Norge og vi har et tett samarbeid med Nammo sitt testsenter på Bradalsmyra.

Fullskala demo
    –    Det er også viktig når man skal arrangere et seminar at vi kan dra ut på testsenteret og utføre fullskala demo som avslutning på dagen, Dette gir de oppmøtte et godt og reelt inntrykk av hvilke krefter som er i sving. Det viktige med dagen må være at vi som innsatspersonell gjør det vi kan for å verifisere hvilke stoff og produkt vi har med å gjøre. Vi jobber allerede nå med å planlegge et nytt seminar til neste år, kanskje vi gjør dette til en årlig tradisjon på Raufoss, avslutter Yttervik.

COMMENTS