200.000 kroner til kreftforskning

200.000 kroner til kreftforskning

Avinor har over en periode holdt kontakt med Kreftregisteret i forbindelse med et ønske fra vår side om å delta i deres prosjekt «Brannmenn og kreft».

Dette startet da Samarbeidsutvalget (SAMU) fikk til behandling bekymringsmelding knyttet til mulig sammenheng mellom eksponeringer i arbeid som brannpersonell og konkrete saker der ansatte i branntjenesten hadde fått påvist kreft.
Arbeidsmedisiner hos bedriftshelsetjenesten ble konsultert, men kunne ikke konkludere med en sammenheng mellom kreft påvist hos ansatte og eksponering i arbeidet. Det ble imidlertid anbefalt at Avinor gjorde en henvendelse til Kreftregisteret om å få delta i deres prosjekt «Brannmenn og kreft». SAMU besluttet at Avinor skulle delta i dette prosjektet, med forbehold på omfang. Prosjektet har hatt en lang forløsningstid, – dette som følge av at de ikke har hatt full finansiering. HMS-konsern har ved flere anledninger hatt kontakt med Kreftregisteret i påvente av at prosjektet skulle realiseres.

Norsk Tjenestemannslag (NTL) gjorde SAMU oppmerksom på at NTL sentralt hadde gitt en pengegave til prosjektet, og utfordret Avinor til å gjøre det samme. Saken ble behandlet i SAMUs første møte i år. Etter anbefaling fra HMS-konsern ble det besluttet at HR–konsern i Avinor ga Kreftregisteret en gave tilsvarende kroner 200.000 til prosjektet.
Kristina Kjærheim, overlege og medisinsk ansvarlig for prosjektet hos Kreftregisteret, uttrykker stor glede over pengegaven fra Avinor. Hun ønsker å sikre god involvering, – både som følge av pengegaven, men også som følge av Avinors ønske om å være en aktiv deltaker i prosjektet.

 

COMMENTS