CTIF avholder regionalt skogbrannseminar

CTIF avholder regionalt skogbrannseminar

Vær i forkant av skogbrannsesongen! Hold av dagen!

Velkommen til en nytenkende praktisk- pedagogisk dag med skogbrannberedskap!
Vi innbyr til et spennende og lærerikt skogbrannseminar med fokus på samvirke, taktisk ledelse, helikopterstøtte, HMS, organisering av ressurser på bakkenivå, slukketeknikker, og erfaringsoverføring og læring etter øvelser og hendelser!

Målgruppe: Operativ taktisk ledelse i Brannvesen, Sivilforsvar og Skogbranntropper som skal ivareta det fysiske slukkearbeidet i terrenget og inngå som en del av et lag eller en sektor i bekjempelse av skogbrann.

Tidspunkt: kl. 09:00 – 17:00
Deltakeravgift: Kr. 500,- per deltaker.
Påmeldingsfrist: 22.februer 2018
Påmelding: Påmeldingsinfo vil bli lagt ut på CTIF og NBLF nettsider.
Overnatting: Ved behov for overnatting fra 14 – 15.mars kan dette tilbys feltmessig i fjellanlegget.

Spørsmål kan rettes til; Carina Halvorsen på tlf. 94143577 eller e-post; carina.halvorsen@skien.kommune.no

 

REGIONALT CTIF SKOGBRANNSEMINAR 2018
for samvirkeaktører i Telemark, Buskerud og Vestfold
Program 15.mars
Fjellanlegget til Buskerud sivilforsvarsdistrikt, Drammen

08:30 – 09:00
Registrering. Kaffe/te

09:00 – 09:10

Åpning v/ Buskerud sivilforsvarsdistrikt og CTIF Norge

09:10 –12:00

110 Vestviken melder: Skogbrann ute av kontroll…
Hvilke operative og strategiske beslutninger må tas? Som operativ leder får du her en unik mulighet til erfaringsoverføring og læring knyttet opp mot skogbrannhendelser.
Kursdeltakerne blir med på en skogbrannhendelse fra den starter, eskalerer og blir slukket. Vi beveger oss fra alarmering til rekvisisjon av ressurser. Presentasjon og erfaringsutveksling fra lederstøtte, helikopterstøtte, skogbranntropper, sivilforsvar, materiell etc.
Det settes fokus på ELS, samvirke, operativ og taktisk ledelse, HMS, organisering av ressurser på bakkenivå, bruk av felles materiell. ulike slukketeknikker, v/Ove Stokkeland, varabrannsjef Skien brann- og feievesen i samarbeid med skogbrannhelikopteret, Sivilforsvaret, Skogbranntropper i Telemark, Skogbranntropper i Buskerud, Notodden brann- og feievesen.
Kaffepause og benstrekk etter behov

12:00 – 12:45

Lunsj med info fra Skogbrand Forsikring om skogbrannforebygging ved skogsdrift

12:45 – 14:50

110 Vestviken melder: Skogbrann ute av kontroll forts…
Vi beveger oss videre inn i samvirke og arbeid i sektorer.
Kaffepause og benstrekk etter behov

15:00 –15:45

Siste nytt om helikopterstøtteordning og lederstøtte ved skogbrannhendelser. Læringspunkter fra innrapporterte skogbrannhendelser i 2017, v/DSB, Heidi Vassbotn Løfqvist / Hans Kristian Madsen.

15:45 – 16:00

Kaffepause og varmmat.

16:00 – 16:45

Tverrsektoriell evaluering i felt, v/Fylkesmannen i Vestfold, Miljø- og samfunnssikkerhetsavdeling.

16:50 – 17:00

Oppsummering/avslutning/evaluering/utregistrering. Vel hjem!

 

COMMENTS