Dårlig flomberedskap i Norge

Dårlig flomberedskap i Norge

De siste årene har vært en bekreftelse på at stadig større nedbørsmengder kommer ned på kort tid og på små områder. Det resulterer i store flomskader både på privat grunn og på infrastruktur. Rundt om i Europa har myndighetene oppgradert sin flomberedskap betydelig med utstyr til brannvesen og sivilforsvar. I Norge derimot er få grep tatt.  

Anders Raaer og Lars Brenden: 

Brannmannen 

  I Norge besitter brann- og redningsvesen og Sivilforsvaret pumpekapasitet, men samlet er det liten kapasitet og mange av pumpene egner seg ikke til å suge opp forurenset vann. Det gjelder blant annet Sivilforsvaret. De har brannpumper som kan pumpe 1600 liter/minuttet, mens lensepumpene de besitter klarer 1000 liter/minuttet. 

Bergen brannvesen oppgraderte sin beredskap mot flom for noen år siden. De har en dieselpumpe med kapasitet til å lense 6.000 liter/minuttet og tre hydrauliske pumper med kapasitet på 1600 liter/minuttet. På mannskapsbiler og logistikklageret er det 15 pumper som tar 700 liter/minuttet og 2 pumper med kapasitet på 1400 liter/minuttet. Felles for alle de rene lensepumpene er at de har derfor løftehøyde, maks 12 meter for 700 liter/minutt-pumpene og 15 meter for de største på 1400 liter/minuttet  

I Oslo er beredskapen oppgradert med lensepumper på alle stasjoner med kapasitet på 1600 liter/minuttet. I tillegg kommer to bensinpumper med kapasitet på 3000 liter/minuttet.  

Alle de 20 brannvesen som er tilknyttet RVR-ordningen fikk for to år siden lengder med flomvern 

Et søk på internett viser følgende ressurser i våre naboland: 

Sverige  

 For situasjoner med flom har Myndigheten for samhallsskydd och beredskap (MSB) ressurser i form av:  

  • Flombarrierer 
  • Høykapasitetspumper 
  • Sandsekker 

Alt materiell oppbevares i MSB sitt sentrallager i Kristinehamn.  

 

Barrierer  

MSB har ca 5.000 meter barrierer med en demningshøyde på 80 cm.  

300 meter av barrierene kan dessuten heves for å klare en demningshøyde på 120 cm.  

Når barrierene benyttes følger det ved behov med personell fra MSB som demonstrerer hvordan materiellet skal benyttes.  

Den kommunen som mottar hjelp har selv ansvar for sand og lastekapasitet.  

 

Pumper  

MSB har tre høykapasitetspumper, hver med en kapasitet på 20 m3 /min.  

De kan pumpe store mengder vann, men har ikke evnen til å transportere vannet langt.  

MSB har også thøykapasitetspumper med en kapasitet på 15 m3 /min.  

Disse pumpene kan dessuten transportere vann lange strekninger og de egner seg derfor både til innsatser veflom og ved skogbrann 

Pumperessursen har også delvis automatisert slangeutlegning og opprulling. Når høykapasitetspumpene benyttes følger personell med og står for driften av dem. 

 

Danmark  

I Danmark rår de statlige beredskapssentrene over et større antall lensepumper. De seks beredskapssentrene har totalt 33 stk. 6 toms pumper, 83 stk. 4 toms pumper, 8 stk. 3 toms pumper og stk. 2 toms pumper. Tommestørrelsen henviser til størrelsen  trykkslangene. Den primære lensekapasitet er pakket på «lensepumpecontainere», hvor det er 3 stk. 6 toms pumper og 4 stk. 4 toms pumper. 6 toms pumpene har en kapasitet på mellom 5.400 og 6.200 liter/minutt, avhengig av type. Til hver pumpe er det ca. 100 meter F-slange (152 mm i diameter). 4 toms pumpene har en kapasitet på mellom 2.100 og 2.400 liter/minutt, avhengig av type. Til hver pumpe er det ca. 200 meter A-slange (102 mm i diameter). 3 toms pumpene har en kapasitet på ca. 800 liter/minutt, avhengig av type. Pumpene forsynes fra generatorer, som fraktes i container, på lastebil eller på henger. Pumpeenhetene er bemannet med eget personell. 

 

Høykapasitetslensepumper  

Beredskapssentrene i Haderslev og Næstved rår hver over en høykapasitetslensepumpe, LPMP med kapasitet på 15.000 liter/minutt. Pumpen er montert på en toakslet henger og drives av en dieselmotor. Pumpen har 6 sugestusser på 6 tommer (152 mm) og 4 trykkutganger på 6 tommer. Til de 6 sugestussene er det i alt 18 stk. 6 tommers sugeslanger á 3,3 meter. Til de 4 trykkutgangene er det i alt 32 stk. 6 tommers trykkslanger á 15 meter.  Pumpeenhetene er bemannet med 1 leder og 5 redningsspesialister.   

 

England  

I Storbritannia har de investert i High Volume pumper (HVPU) med kapasitet på 7.000 liter vann i minuttet og som kan transportere vann mange kilometer om nødvendig. Pumpene har kapasitet som er tre ganger større enn brannvesenets vanlige pumper. Disse er finansiert av Innenriksdepartementet.  

46 HVPUer er strategisk plassert hos brann- og redningsvesen rundt om i Storbritannia. Kidderminster brannstasjon er en av brannstasjonene som har utstyret. De har en HVPU, som kan benyttes i fylket eller som en regional eller nasjonal kapasitet. Utstyret består av to kjøretøy hvor ett har 1 km med slanger og en pumpe mens det andre har 2 km med slanger.  

Et svømmebasseng med internasjonale mål kan tømmes ved hjelp av to HVPUer  tre timer i motsetning til at man ville brukt over ni timer på den samme oppgaven med vanlige brannpumper.  

Tyskland  

Techniches Hilfwerke (THWi Tyskland har enorme mengder med utstyr og en rekke regionale teamDet er så massivt at det er vanskelig å videreformidle.  

THW har et stort utvalg av kraftige pumper. De kraftigste er de skitne vannpumpene med egen motordrift, som kan pumpe opptil 15 kubikkmeter med sterkt forurenset vann per minutt. 

Med sine forskjellige pumper kan de pumpe ut vannfylte kjellere, tilfluktsrom eller trafikkanlegg. THW er i stand til å konstruere vannledninger over lengre avstander for å pumpe brannslukkingsvann til brannvesenet. Når det gjelder å eliminere vannskader i renseanlegg, kan de hjelpe operatørene med teknisk kvalifisert arbeid. Avdelingen har forskjellige pumpetyper i ytelsesklassene 1.000 til 3.000, 5.000 og 15.000 liter per minutt. Disse pumpene kan ikke bare føre smuss og kloakk, men også gjørme og kan brukes umiddelbart i akutt fare. 

Oslo Brann- og redningsetat har lensepumper med kapasitet på 3000 liter/minuttet (foto: OBRE).

 

 

Danmark har betydelig lense- og pumpekapasitet med pumper som tar opptil 15000 liter/minuttet (foto: Beredskabsstyrelsen).

 

     
     
     

 

Massiv innsats i England 

Mer enn 150 brann- og redningspersonell fra Derbyshire brann- og redningstjeneste og andre brann- og redningstjenester i landet jobbet intens i flere dager i august for å unngå at en demning ved Whaley Bridge skulle briste. Konsekvensene av at demningen brast ville være enorme flomskader på et stort antall eiendommer og industri. 1500 mennesker i byen Whaley Bridge ble evakuert. 

10 High Volume pumper (HVPsble satt inn tidlig i hendelsen – disse var kommet fra hele landet og ble bemannet av 55 brann- og redningspersonell som driftet pumpeneSenere ble innsatsen forsterket med 12 toms pumper fra det engelske sivilforsvaret. Flere mil med slanger ble lagt for å kunne transportere vannet langt nok unna. Etter fem dagers innsats hadde man klart å redusere vannstanden med hele 7,8 meter 

46 høykapasitetspumper er strategisk plassert hos brann- og redningsvesen rundt om i Storbritannia (foto: Derbyshire Fire and Rescue service) .

 

Mer enn 150 engelske brann- og redningspersonell jobbet i fem dager med å pumpe vann ut av en demning i Derbyshire som sto i fare for å briste. De benyttet blant annet høykapasitetspumper som brann- og redningsvesen med kapasitet på 7000 liter/minuttet. Innsatsen ble forsterket med store pumper fra det engelske sivilforsvaret (foto: Derbyshire Fire and Rescue service).  

 

 

COMMENTS