Deltidsutdanningen forskriftsfestet

Deltidsutdanningen forskriftsfestet

Forskriftskravet om utdanning av deltidspersonell i brannvesenet har vært utsatt flere ganger siden utdanningen kom i gang i 2006, men fra 1. januar 2017 gjelder kravet om utdanning. 

Det har vært en lang periode med overgangsordninger siden utdanningen ble startet. Årlig har det blitt bevilget penger til utdanning av deltidsmannskaper, men likevel har mange deltidsmannskaper fortsatt ikke utdanning.
Vi kan ikke lenger forsvare at forskriften ikke settes i verk. Kommunene har fått muligheten gjennom mange år til å gjennomføre utdanning, likevel har mange ikke fulgt opp dette, sier avdelingsdirektør i DSB, Anne Rygh Pedersen. 
Norges brannskole har i år reist rundt i store deler av landet for å undersøke mulighetene for å gjennomføre utdanning, spesielt der det har vært store mangler.

Norges brannskole har gjort en grundig jobb med å motivere og understøtte kommunene og jeg vil trekke fram Hammerfest brannvesen som har vært spesielt positive med å tilrettelegge for Finnmarkskommunene. Nå ligger alt til rette for å kunne komme i mål, men det kreves at man samarbeider ute i kommunene. Vi håper også at e-læringsprogram i deltidsutdanningen kan bidra til å gjøre utdanningen lettere. Det betyr at mindre tid går med til å reise bort fra familie og jobb, sier Rygh Pedersen.

 

Publisert: 15-11-2016

COMMENTS