Fagforbundet: Nemndkjennelsen på brannavtalen er klar

Fagforbundet: Nemndkjennelsen på brannavtalen er klar

– Vi er skuffet over nemndas kjennelse. Det er få av våre krav som er etterkommet, sier Herdis Schärer, som har leda forhandlingene for Fagforbundet.

– I korte trekk kan vi si at nemndas kjennelse gir oss lite, med tanke på hvilke krav vi stilte. Satsene for overordna vakter økes, samt at nemnda har fastslått avtalens varighet i tråd med våre krav. Det betyr at den varer ut desember 2020, og da skal reforhandles. Utover dette har vi ikke fått gjennomslag for noen krav, slår Schärer fast.

I tillegg har nemnda fjernet § 5.1 i avtalen, nemlig sikringsbestemmelsen som sikrer minimumstillegg for ledere i brann- og redningstjenesten.
Fagforbundet mener dette er beklagelig og at nemnda ensidig har etterkommet KS sine krav i forhandlingene.

Les resten av saken fra Fagforbundet ved å klikke på linken under:

Brannavtalen

COMMENTS