HVA MENER PARTIENE?De fleste partiene støtter at det stilles krav til heltidsledelse i brann- og redningsvesen. Senterpartiet og Høyre mener kommunene selv må bestemme hvilken organisering de ønsker (bildet viser ledere fra Nedre Romerike brann og redning IKS som er et av Norges største interkommunale brann- og redningsvesen (foto: NRBR).

HVA MENER PARTIENE?

Samfunnsbedriftene brann og redning har spurt politikerne om interkommunalt samarbeid om brann og redning: 

Nasjonalt brannfaglig råd anbefaler kommuner å etablere heltidsstillinger for ledere av brann- og redningstjenesten for å sikre bedre lokal beredskap. Vil dere arbeide for økt interkommunalt samarbeid for å sikre mer heltidsledelse i brann- og redningstjenesten?

 

Venstre svarer:

 

Ja. Det er viktig at lokal beredskap og sikkerhet er så god som overhodet mulig. Interkommunalt samarbeid kan være løsningen for å sikre mer heltidsledelse og Venstre er positive til dette. 

 

Arbeiderpartiet svarer:

 

Arbeiderpartiet vil etablere fagskolen for brann- og redningsvesenet så raskt som mulig, stille krav til heltidsledelse i alle lokale brann og redningsvesen og gå gjennom oppgaver og prinsipper for framtidas brann- og redningsvesen i en egen stortingsmelding. Vi forutsetter at dette, som andre oppgaver for kommunene, blir fullfinansiert.

 

Høyre svarer:

 

Høyre har redusert antallet kommuner til 356, noe som har gitt sterkere enheter, men i noen sammenhenger er allikevel ikke enhetene store nok. Da er interkommunalt samarbeid en god løsning. Det er opp til de lokale å bestemme hvilke stillingsprosenter som er best lokalt.   

 

Miljøpartiet de grønne svarer:

 

De Grønne vil styrke norsk beredskap mot trusler som resulterer fra klimaendringer. Vi kan forvente flere hetebølger og skogbranner i årene som kommer. Derfor støtter vi å etablere flere heltidsstillinger for ledere av brann- og redningstjenesten for å sikre bedre lokal beredskap. MDG jobber for å styrke nærberedskapen i kommunene, blant annet ved å vurdere økt stillingsprosent for deltidsbrannvesen og deltidsredningstjenesten, flere heltidsbrannvesen og redningstjeneste samt utrede regional eller statlig finansiering av dem. En viktig del av denne prosessen er å ha et godt interkommunalt samarbeid som vi ønsker å øke for å sikre mer heltidsledelse i sektoren. 

 

SV svarer:

 

Det er viktig for oss med god brannsikkerhet over hele landet. SV vil derfor stille krav til heltidsledelse i alle lokale brannvesen.

 

Rødt svarer:

 

Rødt mener at oppgaver som krever stor grad av samordning mellom flere kommuner, bør løses gjennom interkommunalt samarbeid.

 

Senterpartiet svarer:

 

Senterpartiet mener at kommunene selv må vurdere hvilken organisering de ønsker knyttet til brann- og redningstjenesten. Hvorvidt det er i form av samarbeidsavtale eller interkommunalt samarbeid må vurderes fra kommune til kommune. Mange steder er det allerede samarbeid, mens andre steder er det vanskeligere pga. geografiske forhold, avstand osv. 

 

 

Fremskrittspartiet svarer:

 

FrP støtter å stille strengere funksjonskrav for ledere i brann- og redningstjenesten.

 

 

 

COMMENTS