HVORDAN KAN VI ØVE MED DIGITALE LÆRINGSPROGRAM UNDER KORONAPANDEMIEN?

HVORDAN KAN VI ØVE MED DIGITALE LÆRINGSPROGRAM UNDER KORONAPANDEMIEN?

Geir Ulriksen, underbrannmester 

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.

Vi har nå havnet i en unntakstilstand, der beredskapen til brannvesener har blitt utfordret med virussmitte, og det er lagt restriksjoner på brannpersonells muligheter til å øve og samtrene. Hvordan står det da til med brannkorpsenes erfaring med digitale læringskompetanse? Er det den gamle gode PPT som trekkes fram for at brannkonstablene skal oppdatere seg på øvingsfronten? Brann-Norge er satt i en situasjon som ikke tillater samling av hele brannstyrken og vaktlagene samtidig. Det betyr at det må tenkes nytt for å kunne gjennomføre øvelser.

Med bakgrunn i studiet yrkesfaglærer har jeg blitt introdusert for flere digitale læringsmetoder som jeg tror flere kan ha nytte av å bruke. Eksemplene jeg viser til gir ikke hele bildet, men et utvalg av metoder. Det finnes flere tilbydere som bruker samme eller tilsvarende program og det er opp til hver enkelt å velge hvilke program som passer for sitt korps. Alle program har stort sett en gratis versjon som er enklere utgave enn en betalt fullversjon. Så det kan være greit å prøve ut gratisversjonen før en går til innkjøp av en fullversjon.

 For å starte med PPT så er den et greit verktøy. Utfordringen er vel at vi fortsatt bruker den som bildeslide, der tekst og bilder kommer etter hverandre og en står foran og prater. Dette forutsetter at alle er til stede i samme rom, noe som ikke er anbefalt i disse koronatider. 

 

 Imidlertid er det kommet noen nye funksjoner på PPT som jeg tror ikke alle har fått med seg. Det er en innspillingsknapp som lar deg spille inn presentasjonen med lyd og film. Nå kan du filme og ta opp din presentasjon, med mulighet for å legge inn et opptak av deg under framvisningen. Der kan du utfolde deg under presentasjonen med både tegning på sliden og tale over emnet du formidler.

pastedGraphic.png

En annen funksjon er å spille inn video fra Internett direkte i PPT der du kan klippe ut deler av en video som du ønsker å bruke.  Velg sett inn og klikk på fanene som heter skjerminnspilling. Nå har du mulighet til å ta utsnitt av skjermen og starte og stoppe innspillingen, alt etter hva du ønsker å bruke på en presentasjon. 

Fordelene med disse funksjonene er at du nå kan lage filmer som du kan sende ut til mannskapene som de kan se på fra egen stasjon eller stue. Dette kalles Flipped Classroom og er en anerkjent metode i skoleverket. Den presentasjonen som du ønsker å formidle kan du spille inn i PPT og sende ut til kolleger. Fordelen er at kollegaen kan se presentasjonen flere ganger uten at du trenger å bli engasjert. For mer informasjon om metoden så er det å søke opp Flipped classroom, på google for å lese seg opp. En annet program er Edpuzzel. Her har du mulighet til å spille inn filmer enten fra nettet eller selvlaget. Så er det mulig å legge inn spørsmål i filmen, som skal besvares av kollegene. Dette for å sikre at kollegene får med seg hovedpunktene i filmen.

DISKUSJONER 

Padlet er et program der kollegene kan logge seg inn å legge ut sine svar eller vurderinger. Padlet er utformet som en oppslagstavle og alle som logger på med en kode, kan se hverandres svar. Her er det mulighet for å starte en diskusjon med kollegaens syn på en problemstilling.

Grubletegninger er et annen variant der du kan legge fram et visst antall påstander om et tema, som kollegene kan diskutere sannhetsgehalten av. Alle påstander inneholder fakta og feil slik at dere kan diskutere hva som er fakta og hvorfor. Her vil alle få mulighet til å delta uten at noen føler at de ikke kan bidra i diskusjonen. Svarene kan skrives i Padlet slik at alle kan se svarene i sanntid. Her vil jeg henvise til lenken under for å se metodikken for gjennomføring av grubletegningen.

Her et eksempel om gassmåleren, der en påstand om at A2 alarm betyr at pressluftapparat skal brukes.

Kahoot er blitt en kjent programvare der det er laget spørsmål som flere kan svare på. Kahoot kan også brukes som en variant av PPT der kollegene kan svare på spørsmålene, for så å diskutere svaralternativene og mulige feil svar. Det er videre mulig å spille mot seg selv etterpå for å se om en kan slå sin tidligere poengsum.

Som et eksempel på læringsvideo så har LA Fire Departement lagt ut øvelsesvideoer med mulige feilkilder i sine prosedyrer. Dette eksemplet er for å vise hvor enkelt dette kan gjøres. Et eksempel til tema for bruk av egenprodusert film kan være HMS på småverktøy. Brannkonstablene har nå mulighet til å se filmene i forkant av øvelser som skal gjennomføres med verktøyene. Slike filmer bør ikke være lengere enn 5-10 minutter.

For å kunne se hvordan og hvorfor en skal lage læringsvideoer så kan dere se Mangus Nohr på denne lenken  https://www.youtube.com/user/magnusnohr . Magnus Nohr er en foregangsmann på digital læring og jobber til daglig på Høgskolen i Østfold. Her ligger det mye informasjon om digital læring.

Avslutningsvis vil jeg påpeke at digital undervisning ikke er å teste mannskapene om hvilken kunnskap de innehar, men å formidle kunnskap på en god måte. Markedet er stort, med mange tilbydere. Jeg håper at de lenkene som jeg har lagt inn vil være til stor nytte, for den som skal starte med å digitalisere sin brann-undervisning. Videre vil jeg påpeke at det finnes flere gode program, og det er opp til den enkelte underviser å velge hvordan program som han/hun vil bruke. 

Nyttige lenker:

Grubletegninger. https://www.naturfagsenteret.no/c15099/artikkel/vis.html?tid=1233986&within_tid=1233983

Ed puzzel. https://edpuzzle.com/

 Kahoot- https://kahoot.com/

 LA Fire Departement treningsvideo.https://vimeo.com/112448902

Whiteboard som kan deles i sanntid https://explaineverything.com/

https://screencast-o-matic.com/ . Program for å redigere korte filmer.

Photo story maker. App som kan lage en video/bilde historie.

App som gir deg mulighet for å kommunisere med deltagere ved å bruke spørsmål i sann tid. https://www.mentimeter.com/ .     

 https://fleksibelutdanning.no/ .  Side som skriver om digital læring.        

https://no.padlet.com/dashboard.  Gir deg mulighet for å samle svar fra alle på et sted der alle kan se svar som er levert inn. Erfaringsdeling.  

COMMENTS