Minneord – Lasse Hermansen

Minneord – Lasse Hermansen

Det var med stor sorg vi mottok meldingen om at Lasse Hermansen hadde sovnet stille inn i sitt hjem 4. mars 2005.

Lasse ble valgt som den første lederen av Utrykningspersonellets Fellesutvalg – Norge da vi ble stiftet i 1995.  Fra første dag som UF-leder gjorde Lasse en formidabel innsats. Han reiste land og strand rundt og knyttet bånd mellom blålysetatene. Etter hvert var det vel ikke en liten krok av landet vårt som ikke hadde fått besøk av Lasse. Dette resulterte i at organisasjonen vokste fra noen få lokale fellesutvalg, i hovedsak rundt Oslo, til en tung organisasjon som nå består av 76 lokale fellesutvalg som er knyttet til UF-Norge.  
Lasse så også raskt nødvendigheten av å ta kontakt med våre myndigheter. Dette har ført til at UF-Norge over flere år har hatt årlige møter med departementer og direktorater hvor vi drøfter spørsmål vedrørende utrykningstjenesten. UF-Norge har ved flere anledninger bidratt med tverrfaglige utredninger av viktige saker.

Lasse brukte flere av sine ferier og mye av sin fritid til å besøke lokale fellesutvalg.  Dette så han på som en stor glede og hans engasjement og iver smittet over på mang en lokal UF-leder.  Etter hvert var det vel ikke en person innen blålysetatene som ikke viste hvem Lasse Hermansen var, og hva UF-tanken gikk ut på.
Ved alle landsmøter var Lasse alltid valgkomiteens førstevalg til ledervervet.  Han var den ubestridte leder, og det var derfor trist at han på grunn av sykdom ikke kunne fortsette i ledergjerningen etter siste landsmøte 7.mai 2004.
For sitt engasjement og innsats gjennom mange år ble Lasse hedret med Kongens fortjenstmedalje i gull. Han ble også tildelt

Politimedaljen med laurbærgren, og vi som kjente Lasse vet alle at dette hadde han virkelig fortjent.
Selv i sin sykdomsperiode hadde han en glødende interesse for UF-saker og var engasjert til siste stund. Selv om Lasse måtte tre ut av landstyret er vi fortsatt opptatt av å føre hans tanker og ideer videre.
Lasse ble bisatt fra en fullsatt Uranienborg kirke fredag 18. mars 2005.
Våre tanker går til Lasses familie som stod sammen med ham til siste stund.
Vi lyser fred over Lasse Hermansens minne.

COMMENTS