Nr.2- 2018. «Stanby-bag» Nytt utstyr til Oslo brann- og redningsetat.

Nr.2- 2018. «Stanby-bag» Nytt utstyr til Oslo brann- og redningsetat.

Dersom en røykdykker skulle få problemer med pusteluft, sette seg fast eller trenge umiddelbar hjelp av kolleger under innsats, har Oslo brann- og redningsetat anskaffet seg utstyr som er med på å heve sikkerheten og samtidig effektivisere en mulig redningsaksjon dersom uhellet er ute. 
 
Av:
Jørgen Lie
Brannmester
Oslo brann- og redningsetat.
 
Etter å ha hospitert i St.Paul Fire Department i USA, skrev jeg en artikkel tilbake i 2009 om opplevelser og inntrykk etter besøket. En av de tingene som fanget interessen min mest var «Stand by-lag»  (RIT-team) funksjonen som er betegenelsen på friske røykdykkere som står klare til å bistå på skadestedet om en kollega blir forulykket og trenger bistand.
Tanken om å få til noe tilsvarende her hjemme virket da noe urealistisk, men da Oslo brann- og redningsetat fylte 150 år i 2011, ga etaten ansatte muligheten til å søke om stipend i den hensikt at pengene skulle gå til et formal innen for utstyr/ kurs som kunne tilføye etaten nye kunnskap, rutiner eller utstyr.
 
Jeg søkte og fikk innvilget 10 000.- for å utvikle og lage en presentabel utgave av stanby baggen. jeg hadde et håp om at den  forhåpentligvis kunne bli en del av utstyret i etaten på sikt. Jeg gikk straks i dialog med mine kolleger i St.Paul og satte i gang arbeidet med å få tilsendt tips, rutiner og bruksmåter på baggen. Jeg fikk etterhvert tilsendt en standby bag for testing. Denne skulle inneholde egen luftkilde, kompiskobling,følgemaske,tau, kiler, avbitertang og lyspucker, mest mulig lik den jeg hadde erfaringer med fra St.Paul.
 
Da papirene var i boks, begynte jobben med å teste ut baggen med vaktlagene på stasjonen. Flere forbedringer ble avdekket og etter et drøyt år med ulik testing i både kalde og varme omgivelser, ble det lagt ned forslag på rutiner og opplæring på baggen.
 
 
 
Etterhvert kom også 6.8 liters flaske med manometer i flaskehalsen, kompisslange og følgemaske på plass i baggen. Jeg kontaktet også arbeidstilsynet for å forhøre meg om de fant noen avvik på baggen eller hadde noe å påpeke i forhold til bruksområdet. De fant ingen avvik og sa samtidig at de likte innrettninger som går under HMS og er med på å øke sikkerheten. 
I de siste årene har fagansvarlige for røykdykking i OBRE, bruk mye tid og ressurser på å lage en ny rutinehåndbok for røykdykking. I denne har de også lagt inn «stanby-lag» og «standby baggen» som en del av utstyret og funksjoner på skadestedet. Opplæring er blitt gitt igjennom stasjonsøvelser, men også gjennom interne øvelser på egne vaktlag og Power point presentasjoner.
 
 
 

Baggen inneholder bæreseil, følgemaske og «kompiskobling» for å kunne bistå kollega i nød.

Baggen har også «lyspuck». Enkelt å legge ut ved angrepsvei, pasient eller for å markere hvor baggen er.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her har akkurat røykdykkere reddet ut en skadet kollega under en øvelse med den nye «Standby» prosedyren. I noen tilfeller er kanskje det letteste å få den skadde rett ut om forholdene tillater det.

 

Pr.d.d har etaten nå fått plassert «Standby-bagger» på samtlige røykdykkerbiler og tre av etatens syv mannskapsbiler. Raskt forklart med tanke på bruk i gata, så skal etablering av «Stanby-lag» ikke gå på bekostning av en livreddende innsats. Først når tilstrekkelig ressurser er på plass vil dette være aktuelt. Ved langvarige innsatser vil det være en organisert rullering mellom hvem av røykdykkerne på brannstedet som innehar rollen som «Standby».

Artikkelforfatteren vil rette en stor takk til alle som har bidratt med tilbakemeldinger og vist engasjement med å få tilpasset baggen behovet som er i OBRE. Ønsker også å trekke frem Bjørn-Kristian Bratlie og Øyvind Haugerud- Eckhardt for et godt samarbeid med å få implementert utstyret og rutiner inn i den nye rutinehåndboka for røykdykking. 

 
For mer info om «Stanby-baggen»,  kontakt artikkelforfatter eller gå inn på linkene under for å lese tidligere utgitte artikler om standby baggen.
 

COMMENTS