Nr.5-2018 Logistikk på skadestedet

Nr.5-2018 Logistikk på skadestedet

 

En brann eller annen hendelse som går over tid vil tære på både materiell og mannskap og det krever et godt planverk for å kunne skape utholdenhet. En god logistikk vil ivareta materiellet og ikke minst sørge for at det til enhver tid er friske, tørre og motiverte mannskaper på skadestedet.

Roy Larsen, Brannmannen

Det fleste av oss har vel mang en gang kjent hvor demotiverende det kan være når man etter lang innsats er kliss våt, utmattet, sulten og tørst. Hvor effektive er man i en slik situasjon? Vi ser gang på gang at mannskaper ikke vil la dette gå inn på seg og «klinker» til i nok en innsats, men hvor effektive er vi i en slik situasjon. Vil man kunne øke effektiviteten og utholdenheten og ikke minst sikkerheten dersom mannskapene på det rette tidspunkt får på seg tørre klær og får i seg nok mat og drikke? Selvfølgelig, vil du sikkert si, men har vi lagt til rette for en god logistikk på skadestedet? Brannmannen tok turen til Bergen for der er det en som har tenkt mer på dette enn de fleste andre.

Kommer aldri til å glemme
Seksjonsleder drift- og utvikling Kjell Thore Olsen i Bergen brannvesen er nok en av de få som har «utvikler» i stillingsbeskrivelsen sin og sjelden har dette passet bedre. Kjell Thore har mange års erfaring fra røyk- og redningsdykkertjenesten og vet hva mannskapene trenger når det kniper.

  • Jeg har vært med på mange branner, men det er spesielt en hendelse jeg aldri kommer til å glemme i denne forbindelse. Alle røykdykkerne på skadestedet var dødsslitne, våte og sultne. En av mine kollegaer, som var på stasjonen, samlet alt han fant av mat og drikke og møtte opp på skadestedet med nysmurte brødskiver, sjokolade og kaffe. Dette ble en energibombe og en effekt som jeg aldri kommer til å glemme, sier Kjell Thore.

Tilgjengelighet

Kjell Thore mener det ikke skal være nødvendig å bestille eksempelvis flere slanger og mat til skadestedet, for dette skal allerede være der når man trenger det.

  • Vi vet av erfaring at vi med stor sannsynlighet vil trenge diverse materiell etter at skadestedet har vært i drift over en viss tid så det er ingen ting å vente på. Når mannskapene i dag blir sendt på en brann og vi hører at det iverksettes innsats så fyller vi lastebilen med det utstyret det kan bli behov for og reiser til skadestedet, sier Kjell Thore.
  • Det kan godt hende at det ikke blir brukt for noe av det, men dersom det skulle bli behov så skal det være lett tilgjengelig.

Vognkonsept

Hele konseptet skal være enkelt og lett. Hvem som helst skal kunne forstå systemet uten nevneverdig opplæring og en mann skal med letthet kunne rigge en lastebil full med nødvendig utstyr.

  • Med «lett» mener jeg det bokstavelig da jeg er opptatt av at utstyret vi kjøper inn ikke skal være unødvendig tungt, men på maks 30 kilo. Eksempelvis er teltet vi har gått til innkjøp av både lett å forflytte og sette opp slik at det kun er en enmannsjobb.
  • Selve vognene går på hjul og skyves lett på plass i lastebilen. Systemet er under kontinuerlig utvikling, men per i dag har vi følgende type vogner: telt med diverse utstyr, klær, diverse brannutstyr, lenkede slanger, rullede slanger, retur av røykdykkerutstyr, flom/lense, skogbrann, ras/skred, flaskepakker og tre vogner med utstyr til akutt forurensning, sier Kjell Thore.

Med hensyn til mat, drikke, kaffe og sjokolade er dette en del av det faste inventaret i innsatsstøtteenheten som Brannmannen skrev om i 2017.

Renslighet og HMS

Kjell Thore mener at dersom man lager et logistikk-konsept uten å tenke på renslighet så har man forsømt seg

  • Brannmenn mot kreft gjør en viktig jobb og det er opp til oss å følge opp anbefalingene som kommer i kjølvannet av ny forskning. Vognen med rent og vakuumpakket tøy er beregnet å stå inne i teltet slik at mannskapene kan stå tørt og skifte. Det skitne utrykningstøyet merkes og legges i spesialposer som har den funksjonen at de åpner seg under vask. Det er med andre ord ingen som kommer nær dette tøyet etter at det er lagt i poser, sier Kjell Thore.

Det samme konseptet gjelder også røykdykkerutstyret hvor man har en egen vogn som kun er beregnet til retur av utstyr. Røykdykkerne må demontere utstyret og legge de ulike delene opp i ulike kurver. Disse kurvene passer rett inn i vaskemaskinen og heller ikke i dette tilfellet er det nødvendig å berøre utstyret før det kommer ut av vaskemaskinen. Alle disse tiltakene samlet gjør at man reduserer tiden til man er klare for nye oppdrag.

  • På noen av vognene, for eksempel vognen med utrykningstøy, kan man slå ned to bord på hver sin ende av vognen. Dette gjør det lettere å ha orden på sakene sine. Det er også montert White Board med tilhørende skrivesaker på noen av vognene, sier Kjell Thore.

Genialt i sin enkelthet
Systemet som Kjell Thore Olsen og hans kollegaer har utviklet er genialt i sin enkelthet og man oppnår stor fortjeneste i form av et mer effektivt og utholdende skadested og ikke minst oppnår man at mannskapene på skadestedet føler seg godt ivaretatt. Systemet inneholder mange små og gjennomtenkte detaljer som det er verdt å se nærmere på for dem som er interessert.

  • Vi tar gjerne imot henvendelser og besøk dersom man har lyst til å sette seg bedre inn i systemet. Vi har selv sett rundt i Europa for å innhente inspirasjon og ideer og i etterkant tilpasset disse til vår egen organisasjon og dette tror jeg er en god løsning, avslutter utvikleren.

—————————————————

Seksjonsleder drift- og utvikling Kjell Thore Olsen i Bergen brannvesen viser fra en av mange vogner som kommer mannskapene på skadestedet til nytte.

 

 

Vognkonseptet er enkelt og effektivt og kan håndteres av kun en person

 

 

 

 

COMMENTS