Ny rapport fra brannforskningssenteret FRIC!

Ny rapport fra brannforskningssenteret FRIC!

 
Det nettopp publisert en ny rapport om kunnskapsfronten på manuelt utstyr for brannslokking som brukes av brannvesenet for innsats i bygningsbranner. Her fremhever vi også kunnskapshull og utfordringer på området. 
Hovedfunn: Vi har funnet at de to mest lovende typer utstyr for å begrense røykeksponering og vannforbruk er skjærslokker og slokkespyd. Disse er særlig effektive om de brukes i kombinasjon med IR kamera for å finne hvor brannen er. 

Bakgrunnen for prosjektet er behovet for å unngå at brannvesenet eksponeres unødig for røyk når de jobber med brannslokking. I tillegg ønsker vi å se på hvordan vi kan minimere bruken av vann for å minske belastningen på miljøet når slokkevann slipper ut.
 
 
Her finner dere link til full FRIC rapport D4.1-2020-05 “Review of efficient manual fire extinguishing methods and equipment for the fire service”:
 
Ta gjerne kontakt med prosjektleder Christoph Meraner christoph.meraner@risefr.no for mer info. 

COMMENTS