Kategori: Diverse

1 115 116 117 118 1170 / 1174 POSTS
Dom i «Nøkk»-saken

Dom i «Nøkk»-saken

Bakgrunnen for konflikten er som tidligere omtalt i "Brannmannen", Stavanger kommunes krav om å flytte mannskapene på "Nøkk" opp til hovedbrannstasjon [...]
Kvinner ansettes i vaktstyrken

Kvinner ansettes i vaktstyrken

Man stilte seg selvfølgelig spørsmålet om den siste mannsbastion i Oslo kommune skulle "slå sprekker". Synet på kvinner i denne tjenesten har vært gje [...]
Hospitering ved Oslo brannvesen

Hospitering ved Oslo brannvesen

Dei første dagane var stille og roleg etter Oslo sin målestokk. Det var likevel svært ulikt min kvardag, i Kvinnherad kommune har vi berre innkallings [...]
Avlønning for deltidsansatte

Avlønning for deltidsansatte

En reduksjon av timelønnen fra kr. 85 til kr. 76 er et av resultatene hvis man skal følge Kommunenes Sentralforbunds (KS) påstand. Reduksjonen kommer [...]
NM på ski for yrkesbrannfolk

NM på ski for yrkesbrannfolk

Ser vi tilbake på første gang vi var på Lillehammer, har det skjedd en stor utvikling både når det gjelder løyper og arrangement. Vi startet på Birkeb [...]
Nordnorsk mesterskap i fotball

Nordnorsk mesterskap i fotball

I programmet var det hilsen fra ordfører Alvhild Yttregard og fra brannsjef Reidar Tønnesen, som ønsket alle velkommen til Nordens Paris. I år var det [...]

Nye brannstasjoner i Sandefjord og Larvik

Den nåværende brannstasjonen i Sandefjord er fra 1904 og ligger midt i Sandefjord sentrum. Stasjonen er meget trang og nedslitt og Arbeidstilsynet kon [...]

Isocyanater – en stor helserisiko

Isocyanater er et samlenavn for en gruppe stoffer som brukes ved fremstilling av plast, maling og lim. De fungerer som herdemiddel for maling og lim o [...]
Brannmannskaper går til rettssak

Brannmannskaper går til rettssak

Flyttingen er en del av omorganiseringen og effektiviseringen som er knyttet opp mot ny brannordning. Selv om de har maritim bakgrunn, har de startet [...]
Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid

Dette er ett av flere eksempler på hvordan man lokalt innretter seg for å tilfredsstille krav i henhold til "Forskrift om organisering og dimensjoneri [...]
1 115 116 117 118 1170 / 1174 POSTS