Program Brannvesenkonferansen 2021 

Program Brannvesenkonferansen 2021 

  «Kompetanse for fremtidens utfordringer» 

 

 
 
0900 – 0905  Velkommen 
0905 – 0915  Åpning av konferansen/videohilsen  Justis- og beredskapsminister Monica Mæland 
0915 – 0930  Egen tittel på innlegget   Elisabeth Sørbøe Aarsæther, direktør DSB 
0930 – 0945  Pause 
  Ny utdanning – status  
0945 – 0950  Veien hit   
0950 – 1000  Den helhetlige utdanningsmodellen  Ann Christin Olsen-Haines, assisterende avdelingsdirektør DSB 
1000 – 1015  Hva skjer med undervisningen i byggeperioden  Agnar Christensen, fungerende direktør Norges Brannskole 
1015 – 1030  Utforming av den nye Fagskolen  Madeleine Torkveen Skjølås, avdelingsdirektør Statsbygg 
1030 – 1045  Pause 
  Ny utdanning – veien videre  
1045 – 1110  Forventninger til den nye utdanningsmodellen 

 

Jon Myroldhaug, Brannsjef brann og redningsetaten Oslo 

Nils-Erik Haagenrud, Brann- og redningssjef, Rogaland brann og redning IKS 

Arvid Vollum Leder Midt-Norge 110 

1110 – 1130  Panelsamtale   
1130 – 1200   Lunsj 
  Dypdykk 1 – utvalgte prosjektleveranser 
1200 – 1210  Digital læringsarena   
1210 – 1230  Heltidsutdanning    
1230 – 1250  Opplæring for deltidspersonell   
1250 – 1300  Innsendte spørsmål   
1300 – 1315  Pause 
  Dypdykk 2 – bredden i fremtidens kompetansebehov  
1315  1325  Håndbok i brannforebygging  Dag Rune Omland, seksjonssjef DSB 
1325 – 1335  Tilsynsaksjonen farlig stoff 2021   Brit Skadberg, seksjonssjef DSB 
1335 – 1345   Felles etter- og videreutdanninger for nød- og beredskapsaktørene  Bjørn Danielsen, Prosjektleder Politihøgskolen 
1345 – 1400  Pause 
1400 – 1445  Gjerdrum – hva nå? 

 

Anders Løvberg,  Brann– og redningssjef Øvre Romerike brann og redning IKS 

Arne Stadheim,  Brann og redningssjef Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 

1445  1500  Viktig prosesser fremover og oppsummering  Johan Marius Ly, avdelingsdirektør DSB 

 

 

 

 

 

COMMENTS