Rekordmange utstillere på BRANN & REDNING 2017Et stort antall brannbiler av alle typer var representert på BRANN & REDNING.

Rekordmange utstillere på BRANN & REDNING 2017

Hele 58 utstillere av utstyr og tjenester til brann- og redningsvesen var på plass på fagseminaret BRANN & REDNING 2017, som samlet rundt 300 deltagere.

Hele 58 utstillere av utstyr og tjenester til brann- og redningsvesen var på plass på fagseminaret BRANN & REDNING 2017, som samlet rundt 300 deltagere.

Tommy Kristoffersen ble utnevnt til Årets brannmann
for sin store innsats for å synliggjøre kreftfaren hos
brannfolk og få hevet problematikken opp på
myndighetsnivå.

Et hovedtema i år var endring i oppgaver og roller for brann- og redningsvesenet. Direktør Cecile Daae i DSB tok opp de forventinger og krav som samfunnet setter. I en bred paneldebatt diskuterte brannsjefer, tillitsvalgte, Daae, politi og helsepersonell hvilke konsekvenser dette får og hvordan man skal møte fremtida.  

Utmerkelsen Årets brannmann gikk i år til Tommy Kristoffersen fra Bergen brannvesen for den store innsatsen han har gjort og fortsatt gjør som leder av Brannmenn mot kreft. Kristoffersen har satt kreftsaken på dagsorden i alle brannvesen og har gjennom målrettet arbeid klart å heve problematikken opp på myndighetsområde slik at forskningsprosjekt er startet.

COMMENTS