Sinte, oppsagte brannmenn

Sinte, oppsagte brannmenn

Forsøkene på å legge ned brannstasjonen i Brandval i Hedmark har vært mange opp gjennom årene, men Kongsvinger Arbeiderparti har alltid gått imot rådmannens forslag og reddet stasjonen. Men 15. mai er det slutt på deltidsstyrken i Brandval.

Det lokale arbeiderlaget protesterte riktignok denne gangen også, men kommunestyret i Kongsvinger kommune har gitt sin tilslutning til nedleggelsen og de 12 deltidsmannskapene har fått sine oppsigelser.
– Jeg ble så provosert da jeg hørte at varselet om oppsigelse var sendt at jeg ikke engang har hentet den rekommanderte sendingen, sier Steve Andersson som er tillitsvalgt for brannmennene i Brandval til avisa Glåmdalen. 
Han er mildest talt forbannet over den måten kommunen behandler den lokale brannstyrken på og synes det er rart at ikke innbyggerne på Brandval reagerer.

– I tillegg til at det viktige nærbrannvesenet forsvinner, innebærer nedleggelsen at kommunen avvikler en tredjedel av eksisterende brannberedskap. I alt 36 personer er tilknyttet brannvesenet i Kongsvinger kommune og nå skal 12 av dem vekk, sier Andersson som mener dette vil svekke den totale brann- og redningsberedskapen i kommunen.
Brannsjef Nils Wang mener imidlertid at det er fullt faglig forsvarlig å legge ned brannstasjonen i Brandval. 
– Dette har med penger å gjøre. Når vi kan spare inn 160.000 kroner samtidig som vi ivaretar en forsvarlig brannberedskap, mener jeg nedleggelsen kan forsvares, sier Wang.

COMMENTS