Kategori: Fagstoff

1 2 3 22 10 / 213 POSTS
Kommentar:  Komfyrbranner – misbruk av statistikk. Nå skal sannheten fram

Kommentar: Komfyrbranner – misbruk av statistikk. Nå skal sannheten fram

Tekst og foto: Thor Kr. Adolfsen Januar 2021 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og Elsikkerhetsportalen bl [...]
RÅDHUSET I MODUM – EN BRANNFELLE GJENNOM FLERE TIÅR 

RÅDHUSET I MODUM – EN BRANNFELLE GJENNOM FLERE TIÅR 

  Leder av hovedutvalget for teknisk sektor i Modum kommune, Jon Hovland (H) karakteriserte i 2019 de branntekniske feilene i rådhus [...]
NYTT TEKNOLOGISTØTTET KURS FOR DELTID 

NYTT TEKNOLOGISTØTTET KURS FOR DELTID 

Grunnkurs for brannkonstabel deltid ble revidert i 2018 med en ny kursplan. En arbeidsgruppe er nå i ferd med å lage et teknologis [...]
STØRRE FLEKSIBILITET I NY FORSKRIFT 

STØRRE FLEKSIBILITET I NY FORSKRIFT 

DSB la i oktober frem forslag til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene. Den avløse [...]
REDUSERER UNØDIGE ABA GJENNOM BRED TILNÆRMING

REDUSERER UNØDIGE ABA GJENNOM BRED TILNÆRMING

 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS satte i 2017 i gang et arbeid med å redusere unødig utløste alarmer fra automatiske brannvars [...]
KREFTRISIKO BLANT BRANNMENN 

KREFTRISIKO BLANT BRANNMENN 

En rekke undersøkelser fra flere land har funnet at brannmenn har noe høyere risiko for enkelte former for kreft enn gjennomsnittsbefolkningen. Staten [...]
RVR-TJENESTEN I STADIG UTVIKLING 

RVR-TJENESTEN I STADIG UTVIKLING 

Siden oppstarten av Restverdiordningen i 1986 har brannvesenet i samarbeid med forsikringsnæringen spart hundretalls millioner kroner gjennom raske ti [...]
RAVE CAVE KUNNE BLITT KATASTROFE

RAVE CAVE KUNNE BLITT KATASTROFE

Lørdag 29. august kom nødetatene nattestid tilfeldig over en illegal fest i et nedlagt og gjenmurt fjellanlegg sentralt i Oslo. På denne festen ble ma [...]
ENDRINGER I SAMFUNNET GIR NYE UTFORDRINGER FOR BRANN- OG REDNINGSVESEN

ENDRINGER I SAMFUNNET GIR NYE UTFORDRINGER FOR BRANN- OG REDNINGSVESEN

 Johan Marius Ly begynte i mars i år som avdelingsdirektør for Forebygging og sikkerhet i Direktoratet for samfunnssikkerhet [...]
HVILKET BEGREP ER DET RIKTIG Å BRUKE?

HVILKET BEGREP ER DET RIKTIG Å BRUKE?

ARTIKKEL NR. 1  Hva er forskjellen på utrykningstid og innsatstid? Hva er en framskutt enhet? Hva er forskjellen på skadeforebyggend [...]
1 2 3 22 10 / 213 POSTS