Kategori: Fagstoff

1 2 3 24 10 / 238 POSTS
HELSEDIREKTORATET LAGER VEILEDER OM AKUTTHJELPERE 

HELSEDIREKTORATET LAGER VEILEDER OM AKUTTHJELPERE 

– Vi takker for en god anledning til å legge fram status for arbeidet med en veileder om akutthjelperordningen, sa Karoline Stadheim Halvorsen, senior [...]
BRANNVESENETS INNSATSMETODIKK VEDRØRENDE SOLCELLEINSTALLASJONER

BRANNVESENETS INNSATSMETODIKK VEDRØRENDE SOLCELLEINSTALLASJONER

De senere årene har fokuset på miljøet stadig blitt større. Dette har ført til at miljøvennlighet og bærekraft er et aktuelt tema. En strategi for å o [...]
STORBRANN I OMSORGSBOLIG FORHINDRET

STORBRANN I OMSORGSBOLIG FORHINDRET

Brannen i omsorgsboligene på Høvik i Bærum kunne utviklet seg til en storbrann. Asker og Bærum brann og redning utnyttet brannskillene som fungerte go [...]
RESTVERDIREDNING ETTER SKREDET I GJERDRUM

RESTVERDIREDNING ETTER SKREDET I GJERDRUM

I tidenes største restverdiredningsaksjon ble verdier for flere titalls millioner kroner reddet ut etter skredet i Gjerdrum. Finans Norges restverdire [...]
ØNSKER STØRRE FOKUS PÅ BRANNETTERFORSKNING 

ØNSKER STØRRE FOKUS PÅ BRANNETTERFORSKNING 

Branninspektør Lars Kvissel i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS ønsker at flere brannvesen tar initiativ til et tverrfa [...]
STORE FORVENTINGER TIL FAGSKOLEUTDANNINGEN 

STORE FORVENTINGER TIL FAGSKOLEUTDANNINGEN 

Høsten 2023 skal den to-årige fagskoleutdanningen for brann og redningspersonell starte opp. Brannmannen vil frem til da stile personer i brann-N [...]
VINTERTØRRE TREHUS – EN UNDERVURDERT BRANNRISIKO? 

VINTERTØRRE TREHUS – EN UNDERVURDERT BRANNRISIKO? 

Den norske bebyggelsen, dominert av trehus, er spesielt brannutsatt vinterstid (1). Når det er lave temperaturer ute,&nb [...]
REDDET GRISER MED VIFTER 

REDDET GRISER MED VIFTER 

Det så ut til å kunne ende med en katastrofe da et grisefjøs på Sunde utenfor Stavanger tok fyr. Snarrådighet og kreativ tenkning av utrykningsleder g [...]
OVERLEGE NILS BULL VIL HA SERTIFISERTE FOLK SOM SKYTER OPP FYRVERKERI 

OVERLEGE NILS BULL VIL HA SERTIFISERTE FOLK SOM SKYTER OPP FYRVERKERI 

Overlege Nils Bull har gjennom 16 år registrert alle alvorlige øyeskader som følge av fyrverkeri. Han ønsker at folk som skyter opp fyrverkeri skal ha [...]
110- SENTRALENS ROLLE UNDER KVIKKLEIRESKREDET  

110- SENTRALENS ROLLE UNDER KVIKKLEIRESKREDET  

Det er 29. desember 2020, og på 110- sentralen i Ski sitter Roger Dahl Andersen og hans vaktlag på nattevakt. Klokken 04.03 kommer den før [...]
1 2 3 24 10 / 238 POSTS