Bergen har vært forberedt i 23 dagerBergen brannvesen har utstyrt alle mannskapsbiler med first responder-kits og vil bistå helse med flere ressurser hvis situasjonen krever det (foto: Siv Kristin Hovland, Bergen brannvesen).

Bergen har vært forberedt i 23 dager

Lars Brenden,
Brannmannen

Foto: Siv Kristin Hovland, Bergen brannvesen.

  • Vi tjener godt på at vi allerede 27. februar satte stab. Det har gjort oss så forberedt som mulig, sier brannsjef Leif Linde i Bergen brannvesen. 

I 23 dager har de avholdt stabsmøter to ganger daglig. 

  • I en slik krise er det viktig å spørre seg hva utfordringene er – både for brannvesen og for samfunnet forøvrig. Her må vi løfte blikket og se muligheter, sier Linde.

Ny turnus skal redusere smitteeksponering

Per i dag har Bergen brannvesen rundt 30 personer i karantene, men ingen som er bekreftet smittet. Vaktstyrken er på totalt 185 brannmannskaper. 

Fra og med mandag 16. mars innførte Bergen brannvesen ny turnus for mannskapene. Den er satt opp med to arbeidsperioder pr. vaktlag over fire uker. Hvert vaktlag har tre døgn på jobb med ni dager fri og deretter fire døgn på jobb og tolv dager fri. Formålet med den nye turnusen er å minimere risiko for smitte mellom vaktlag, ved at man får kun åtte vaktskifter i løpet av fire uker i stedet for 24.  

For å unngå «brakkesyke» har Bergen brannvesen lagd en plan for hvordan vaktene skal gjennomføres. Øvelser gjennomføres fortsatt, men bare de nødvendige. Fysisk trening opprettholdes uten begrensninger. 

Beredskapsplan med flere nivå

Det er lagd en plan med fire nivåer for hvordan beredskapen skal opprettholdes gjennom en lengre krise. 

  • Første nivå er der vi er i dag med lange vakter. På neste nivå vil ansatte i andre avdelinger støtte beredskapen på ulike måter. Vi ser også på muligheten for å ta inn pensjonister som nylig har gått av. I tillegg har vi gjennom Vest brann- og redningsregion mulighet til å spille på ressurser som finnes i de 17 kommunene, som inngår i samarbeidet, sier Linde.  

Det er ikke gjort noen endring i hvilke oppdrag Bergen brannvesen utfører.

  • Vi har laget til first responder-kits, som er tilgjengelig på alle mannskapsbiler i alle stasjoner. Kit-ene inneholder engangshansker, munnbind FFP3, vernebriller og smittevernkjeledress. Det er også utarbeidet en prosedyre for bruk og supplering av innholdet i kit-et. Vi bistår helse som tidligere, og vi vurderer også å bistå med flere ressurser hvis situasjonen eskalerer.

Linde sier at situasjonen med karantene er krevende, men mener de har klart å håndtere dette godt så langt.

  • Vi har forberedt oss gjennom tre uker og vi jobber kontinuerlig med å planlegge for videre drift, sier Linde. 

 

COMMENTS