Bytter ut plastisolasjonenHotellet framstår som en velholdt og nyoppusset murbygning, men bak en tynn murpuss skjuler det seg overraskelser.

Bytter ut plastisolasjonen

Elgstua Bygg AS overtok i mai i år hotell Central i Elverum. Det skulle vise seg at bak murpussen skjulte det seg brennbar isolasjon, noe som de nye eierne fant uakseptabelt i et bygg som skal brukes som hotell.

Det tidligere Hotel Central blir etter overtakelsen et Scandic hotell og skifter med dette navn til Scandic Central Elverum. Det som tilsynelatende var en pen og nyoppusset fasade viste seg å skjule hemmeligheter, som vil bety en ekstrautgift på rundt fire millioner kroner for de nye eierne, Elgstua Bygg AS.

Prosjektleder Olaf Sletner sier at det aldri var tvil
om at det måtte gjennomføres omfattende branntekniske
endringer da alle feil og avvik ble avdekket

Prosjektleder Olaf Sletner fra Utstillingsplassen Eiendom AS, som står for gjennomføringen som en av eierene i Elgstua Bygg AS, forteller til Brannmannen at de overtok eiendommen Hotel Central i mai 2017.
-Bygget fremsto pent fra utsiden, men det skulle imidlertid vise seg at ikke alt var som det burde og som man kan forvente. Ved overtakelsen var det for eksempel ikke mulig å oppdrive noen branndokumentasjon. Med en slik dokumentasjon kunne man avdekket avvikene på brann på et tidligere tidspunkt. Blant alle branntekniske feil og mangler var det mest alvorlige etter vår mening, måten man hadde bygd opp fasaden med EPS-isolasjon rent byggeteknisk, sier Sletner.

Uakseptabelt
-Brennbar isolasjon og bruken av dette er vi godt kjent med, fortsetter Sletner, men man må selvfølgelig være bevisst på hvordan og ikke minst hvor man benytter seg av denne type isolasjon. I et overnattingsobjekt som dette, var alternativet å ikke gjøre noe med fasaden uaktuelt.

Fagmessig dårlig utførelse
Det er en kjent sak at et av momentene som kan utgjøre en svakhet ved bruk at brennbar isolasjon er dårlig planlegging og fagmessig utførelse ved montering. De nye eierne avdekket store mangler ved den håndverksmessige utførelsen, og konkluderte raskt med at man ikke hadde andre valg enn å utbedre fasaden..

– I tillegg til at selve valget av isolasjonsmateriale var uheldig, har vi oppdaget ved nærmere ettersyn også andre forhold som er uheldige, fortsetter Sletner. Rundt vinduer er det eksempelvis brukt uforholdsmessig store mengder med byggskum (polyuretan). Byggeteknisk er dette en dårlig løsning, da den har manglende funksjonsegenskaper. Polyuretan er definitivt også en brennbar isolasjon som man må begrense bruken av i denne type objekt.

– Måten hvordan EPS-platene er festet på veggen er også svært uheldig. Det er klattet mørtel på eksisterende yttervegg og platene er limt på disse klattene. Resultatet av denne løsningen er at det mellom den opprinnelige veggen og isolasjonen dannet seg et luftsjikt. Et slikt luftsjikt kan definitivt bidra til at en brann sprer seg raskere i en fasade, noe som er et kjent brannteknisk faktum, sier Sletner.

På spørsmål om det var brannen i Grenfell Tower i London som var utslagsgivende for de branntekniske forbedringene, svarer Olaf Sletner:

–           Nei, vi hadde i utgangspunktet nok kunnskap om denne byggemetoden fra tidligere til at vi hadde gjort de samme endringene uansett. Når det er sagt, så er det ingen tvil om at den tragiske brannen i London gjør at vi med flere i større grad er oppmerksomme på hvor fort en slik brann kan spre seg, sier Sletner

De nye eierne oppdaget først ved rivning av et ventilasjonsanlegg hva som skjulte seg i fasaden

En total brannteknisk oppgradering
I tillegg til at de nye eierne, Elgstua Bygg AS har valgt å rive den brennbare fasaden og erstatte den med ubrennbar isolasjon, ser de også nødvendigheten av å iverksette andre omfattende branntekniske tiltak.

–           Vi skal kvalitetsikre at de rommene på hotellet som er ment å være brannceller virkelig holder dagens krav, sier Sletner. I tillegg vil vi oppgradere hovedrømningsvei med mekanisk røykventilasjon. Vi skal også montere et tørropplegg (sprinklersystem) på loftet med tilkobling for brannvesenet på gatenivå og installere nytt brannalarm- og nødlysanlegg. Bygget vil også få en komplett branndokumentasjon som vil være gull verdt i den videre forvaltningen av hotellet. Planleggingen av alle disse branntekniske tiltakene er krevende og vi er svært fornøyd med å ha Norconsult med på laget ved brannkonsulent Johannes Almås, avslutter prosjektleder Olaf Sletner.

Kontaktet brannvesenet
Avdelingsleder i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen Knut Bjørnseth forteller til «Brannmannens» utsendte at Elgstua Bygg AS med deres brannkonsulent kontaktet brannvesenet den 18. september i år.

–           Vi satt stor pris på denne henvendelsen. De hadde helt klart avdekket en brannteknisk problemstilling som ville gitt oss store utfordringer ved en brann på hotellet. Hotellet ligger sentralt plassert i byen, men vi visste ikke hva som skjulte seg bak den pussede fasaden før den nye eieren avdekket isolasjonen under arbeid med ventilasjonssystemet, fortsetter Bjørnseth. – Vi har en god dialog med de nye eierne og sluttet oss til avgjørelse om å erstatte den gamle fasaden.

Farlig byggemåte
Knut Bjørnseth har 20 års erfaring fra byggebransjen og mange års erfaring som deltidsbrannmann. Han har jobbet fulltid på forebyggende avdeling i brannvesenet siden 2008. Med denne bakgrunnen var Brannmannens utsendte i de beste hender da vi sammen befarte hotellet i Elverum.

–           Ved en brann ville nok limet som holder isolasjonsplatene på plass løsne ganske fort og da kan vi ikke se bort ifra at store deler av fasaden ville falt ut, sier Bjørnseth. Luftsjiktet vil sannsynligvis bidra til en rask spredning og vi vil med stor sannsynlighet få en brannsmitte til loftet etter forholdsvis kort tid.

Det er stedvis ingen brannsikring i underkant av ESP-fasaden. Isolasjonen kan derfor lett antennes enten tilsiktet eller utilsiktet.

–           Denne byggemetoden og materialene som er brukt innebærer en rask brannspredning, uavhengig om det starter som en romsbrann eller ved en utvendig påvirkning. Det faktum at EPS-isolasjonen og polyuretan-isolasjonen er montert tett inntil hverandre gjør slett ikke situasjonen noe bedre, sier Bjørnseth.

Avdelingsleder i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen
Knut Bjørnseth sier at brannvesenet burde
være mere nysgjerrige rundt og stille spørsmål om
hvordan påvirkningen av en brann på valgt byggemetode
vil oppføre seg.

Vanskelig å identifisere
Knut Bjørnseth er bekymret over de utfordringene slokkemannskaper kan stå overfor ved en brann i et slikt bygg.

–           Ved en brann i et tilsvarende objekt vil det være vanskelig, om ikke umulig for utrykningslederen, å identifisere hva som skjuler seg bak fasaden, sier Bjørnseth. Bygget framstår som en ordinær murbygning og innsatsordre og tiltak vil i utgangspunktet være tilpasset førsteinntrykket. Det hadde helt klart vært ønskelig om innsatsmannskapene hadde forhåndskunnskap om konstruksjonsmåte og materialvalg, men jeg er usikker på hvordan dette kan la seg gjøre, fortsetter Bjørnseth. – En detaljert branndokumentasjon der dette var beskrevet kunne være en løsning. På den måten kunne vi videreformidle dette til mannskap og 110-sentralen slik at man slipper ubehagelige overraskelser.

–           Vi har til daglig en veldig god relasjon og et godt samarbeid med brannkonsulenter gjennom store deler av byggeprosessen, sier Bjørnseth. Dette er også en god kilde til informasjon om byggemetoder og materialvalg, som vi i brannvesenet burde være mer nysgjerrige rundt og stille spørsmål om hvordan påvirkningen av en brann på valgt byggemetode vil oppføre seg. På forhåndskonferanse i prosjekter kan vi påvirke og stille de kritiske spørsmålene. Men jeg tror vi generelt i brann-Norge har for lite kunnskap om denne problemstillingen og de forskjellige valgte byggemetoder. Tre, betong og stål har vi god kunnskap om hvordan oppfører seg ved brann, men vi ser at det er en rivende utvikling av produkter i byggebransjen som vi ikke henger med på. Bransjen tenker stadig nytt i forbindelse med kortere byggetid, kostnadseffektivitet, gjenbruk og løsninger når det gjelder passivt bygg konstruksjon, sier Bjørnseth

Bjørneseth mener at man også vil se problemstillingen oftere når også vanlige bolighus og fritidseiendommer blir bygget med disse komponentene.

– Disse byggeprosjektene er vi ikke som regel involvert i. Her ser boligen ut som et ellers så vanlig bolighus med ytterkledning og innvendig platekledning, men med en kjerne som er meget brannfarlig hvis brannen går inn i veggen.

Framtiden
Bjørnseth ser for seg at morgendagens brannvesen vil stå overfor store utfordringer med hensyn til byggebransjens rivende utvikling.

– Det er avgjørende at personell i både forebyggende og beredskapsavdeling innehar gode kunnskaper om bygningskonstruksjoner og materialer. For at vi skal kunne nå en slik målsetning så må man også gi personellet god og relevant opplæring. Jeg håper at den fremtidige utdannelsesmodellen vil ta hensyn til dette.

– Det er all mulig grunn til å rose de nye eierne for at de tar brannsikkerheten på alvor og gjennomfører store og kostbare endringer, avslutter avdelingsleder i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen Knut Bjørnseth.

COMMENTS