DE REDDER LOKALSAMFUNNETDeltidsmannskaper utgjør 9000 av landets brannfolk og er ryggraden i beredskapen lokalt. ( Illustrasjonsbilde fra utrykning)

DE REDDER LOKALSAMFUNNET

Deltidsmannskaper utgjør 9000 av landets brannfolk og er ryggraden i beredskapen lokalt. De er bønder, lærere, snekkere, prester og andre som rykker ut hjemmefra for å redde en av bygdas ungdommer som har kjørt av veien eller naboen som har fått hjertestans. Vi spurte tre deltidsmannskap og -ledere hva som...

For å lese denne artikkelen må du være abonnent.

Ønsker du å lese mer?

COMMENTS