HVILKET BEGREP ER DET RIKTIG Å BRUKE?En fremskutt enhet er i følge KBT sin definisjon en beredskapsmessig enhet som er plassert nærmere en potensiell risiko for en hendelse enn der beredskapsstyrken normalt befinner seg (foto: Nore og Uvdal brannvesen.  

HVILKET BEGREP ER DET RIKTIG Å BRUKE?

ARTIKKEL NR. 1  Hva er forskjellen på utrykningstid og innsatstid? Hva er en framskutt enhet? Hva er forskjellen på skadeforebyggende tiltak og skadebegrensende tiltak?   Thor Kr. Adolfsen    Spør man folk i miljøet får man ofte forskjellige svar. Det var dette Guttorm Liebe oppdaget i 1978 da han fikk jobb som varabrannsjef i Skien...

For å lese denne artikkelen må du være abonnent.

Ønsker du å lese mer?

COMMENTS