LEDER: BEDRE KÅR FOR DELTID 

LEDER: BEDRE KÅR FOR DELTID 

 

9.000 av landets 12.000 brann- og redningspersonell er deltidsansatt i sine brann- og redningsvesen. Et stort antall av disse har bare 1 prosent stilling og et fast årlig tillegg på 20.000 kroner for å kunne være tilgjengelig til å rykke ut når alarmen går. Samtidig rykker brann- og redningsvesen stadig oftere ut for å håndtere nye oppgaver i sitt lokalsamfunn.   

 

I denne utgaven av Brannmannen har vi intervjuet tre deltidsansatte om hvordan de opplever jobben i brann- og redningsvesenet og hva de tenker om utfordringene de møter. Vi skriver også om de krevende oppgavene som brannfolkene i Oppdal har møtt det siste året.  

Det er et samstemt svar fra alle de deltidsansatte vi har pratet med at oppgavene og forventingene har økt, men at mulighet for øving ikke holder tritt med oppgavene. Med en årlig øvingstid helt ned til 18 timer er det vanskelig å bli god på brannslokking, redning i trafikkulykker, overflateredning og førstehjelp. I tillegg skal man helst kunne tilegne seg ny kompetanse om nye oppgaver. 

  •  Vi må prioritere hva vi skal øve på, er den klare meldingen fra en av de deltidsansatte.  

En annen deltidsansatt peker på at de stadig oftere møter suicidale og andre i krise. Til dette trenger de en opplæring for å kunne håndtere situasjonen best mulig.  

En ny opplæringsmodell med e-læring er på vei inn og de vi har pratet med mener dette vil kunne bidra til en bedre grunnopplæring. Likevel vil mulighetene for å vedlikeholde og oppdatere seg innen faget være små hvis øvingstiden fortsatt ligger på et minimum.  

I denne sammenheng er det umulig å ikke komme inn på den lave kompensasjonen som deltidsansatte har.  

  • Den faste lønna betyr mer og mer. Vi forsaker mye og da må lønna heves, sier utrykningsleder Torvald Gautland fra Setesdal.   

Han og andre ønsker mer opplæring og tid til øvelser, men vil selvfølgelig ha betalt for det.       

De utgjør ryggraden i beredskapen lokalt med sin tilstedeværelse. Derfor er det forstemmende at deltidsansatte i brann- og redningsvesen som ble permittert fra sin hovedarbeidsplass skulle få fratrekk i sin utbetaling fra NAV for å stille opp når alarmen går. Det vitner om manglende forståelse for hvor viktig de deltidsansatte er og hvilken innsats de gjør for å redde liv. En økt satsing for å gi deltidsansatte bedre kår er en nødvendighet for å kunne sikre fremtidig god beredskap.   

COMMENTS