Kategori: Fagstoff

1 18 19 20 21 22 24 200 / 234 POSTS
Hva er Incident Command System (ICS)?

Hva er Incident Command System (ICS)?

Kan ICS anvendes ved brannvesenets innsatser? I ”Brannmannens” to første utgivelser i år har brannsjef Guttorm Liebe tatt for seg temaet innsatsledel [...]
Nitrogen

Nitrogen

Produksjon og bruk For å være litt nøyaktig for en gangs skyld så er luftens sammensetning slik i volumprosent: Nitrogen 78,09 Oksygen 21,00 Argon [...]
Naturgass

Naturgass

Brannvesenets erfaringer med innføring av naturgass I artikkelen tar vi for oss de erfaringer Brannvesenet Sør-Rogaland har gjort etter to år med bru [...]
Bygging av innsatsorganisasjonen – del 2

Bygging av innsatsorganisasjonen – del 2

Kap. 4 REN LINJEORGANISERING   Det sikkerhetsmessig viktigste prinsippet er at det finnes kun én leder for hver sektor. Det er regelrett farlig [...]
Ammoniakk

Ammoniakk

Produksjon og bruk Den ammoniakken som leveres av Yara i Norge er produsert ved Yaras anlegg i Køping i Sverige. Ammoniakk fremstilles syntetisk fra [...]
Erfaringer med naturgass

Erfaringer med naturgass

Brannvesenets erfaringer med innføring av naturgass  Lyse Gass A/S tok i 2003 kontakt med Stavanger brannvesen (Brannvesenet Sør-Rogaland IKS fr [...]
Klor

Klor

Produksjon og bruk Klor blir i Norge produsert av AS Borregård, Sarpsborg og av Norsk Hydro AS, Herøya. Fremstillingen foregår ved elektrolyse av kok [...]
Bygging av innsatsorganisasjonen

Bygging av innsatsorganisasjonen

For å skape forankring bør vi selv utvikle modell, nivåer, rolleforståelse, språk etc.  Denne framstillingen inneholder ingen praktiske eksemple [...]
Propan

Propan

Produksjon og bruk Propan utvinnes som ett av de mange produktene fra gassfelt, ved oljeraffinering og ved fremstilling av syntetisk bensin. Der er m [...]
Beskytning – en tryggere måte

Beskytning – en tryggere måte

Metoden med hulltaking og avfakling av varmepåvirkede gassflasker har i mange brannvesen ikke blitt utført, med det resultatet at innsatsmannskaper ek [...]
1 18 19 20 21 22 24 200 / 234 POSTS