Kategori: Fagstoff

1 2 3 4 5 24 30 / 238 POSTS
Hvor ble det av brannstatistikken for dødsbranner og boligbranner?

Hvor ble det av brannstatistikken for dødsbranner og boligbranner?

I 2008 innrapporterte politiet brannårsak for ca. 70 prosent av boligbrannene. I 2020 er tallet ca. 20 prosent. Brannårsaksstatistikken er selve verkt [...]
TRENGER KOMMUNE-NORGE EN SIVILBEREDSKAPSKOMMISJON?

TRENGER KOMMUNE-NORGE EN SIVILBEREDSKAPSKOMMISJON?

  Stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet svarer ikke på beredskapsbehovet i kommune-Norge.  Professor Odd Jarl Borch, NORDLAB, Nord u [...]
INVESTERINGER MED HELSEGEVINST I HAUGALAND 

INVESTERINGER MED HELSEGEVINST I HAUGALAND 

Haugaland brann og redning IKS har investert i mannskapenes helse gjennom et godt logistikksystem der konseptet med rene [...]
ACETYLENFLASKER

ACETYLENFLASKER

I forrige utgave så vi på ulike gassflasker. Hvordan de oppfører seg i brann, og hva man bør ha fokus på. I denne utgave [...]
MENGDETRENING I OPERATIV LEDELSE 

MENGDETRENING I OPERATIV LEDELSE 

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) har i lengre tid hatt lederutvikling som et av flere satsingsområder. Det har derfor lenge vært ønskel [...]
Kommentar:  Komfyrbranner – misbruk av statistikk. Nå skal sannheten fram

Kommentar: Komfyrbranner – misbruk av statistikk. Nå skal sannheten fram

Tekst og foto: Thor Kr. Adolfsen Januar 2021 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og Elsikkerhetsportalen bl [...]
RÅDHUSET I MODUM – EN BRANNFELLE GJENNOM FLERE TIÅR 

RÅDHUSET I MODUM – EN BRANNFELLE GJENNOM FLERE TIÅR 

  Leder av hovedutvalget for teknisk sektor i Modum kommune, Jon Hovland (H) karakteriserte i 2019 de branntekniske feilene i rådhus [...]
NYTT TEKNOLOGISTØTTET KURS FOR DELTID 

NYTT TEKNOLOGISTØTTET KURS FOR DELTID 

Grunnkurs for brannkonstabel deltid ble revidert i 2018 med en ny kursplan. En arbeidsgruppe er nå i ferd med å lage et teknologis [...]
STØRRE FLEKSIBILITET I NY FORSKRIFT 

STØRRE FLEKSIBILITET I NY FORSKRIFT 

DSB la i oktober frem forslag til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene. Den avløse [...]
REDUSERER UNØDIGE ABA GJENNOM BRED TILNÆRMING

REDUSERER UNØDIGE ABA GJENNOM BRED TILNÆRMING

 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS satte i 2017 i gang et arbeid med å redusere unødig utløste alarmer fra automatiske brannvars [...]
1 2 3 4 5 24 30 / 238 POSTS