Kategori: Fagstoff

1 2 3 4 5 23 30 / 229 POSTS
REDUSERER UNØDIGE ABA GJENNOM BRED TILNÆRMING

REDUSERER UNØDIGE ABA GJENNOM BRED TILNÆRMING

 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS satte i 2017 i gang et arbeid med å redusere unødig utløste alarmer fra automatiske brannvars [...]
KREFTRISIKO BLANT BRANNMENN 

KREFTRISIKO BLANT BRANNMENN 

En rekke undersøkelser fra flere land har funnet at brannmenn har noe høyere risiko for enkelte former for kreft enn gjennomsnittsbefolkningen. Staten [...]
RVR-TJENESTEN I STADIG UTVIKLING 

RVR-TJENESTEN I STADIG UTVIKLING 

Siden oppstarten av Restverdiordningen i 1986 har brannvesenet i samarbeid med forsikringsnæringen spart hundretalls millioner kroner gjennom raske ti [...]
RAVE CAVE KUNNE BLITT KATASTROFE

RAVE CAVE KUNNE BLITT KATASTROFE

Lørdag 29. august kom nødetatene nattestid tilfeldig over en illegal fest i et nedlagt og gjenmurt fjellanlegg sentralt i Oslo. På denne festen ble ma [...]
ENDRINGER I SAMFUNNET GIR NYE UTFORDRINGER FOR BRANN- OG REDNINGSVESEN

ENDRINGER I SAMFUNNET GIR NYE UTFORDRINGER FOR BRANN- OG REDNINGSVESEN

 Johan Marius Ly begynte i mars i år som avdelingsdirektør for Forebygging og sikkerhet i Direktoratet for samfunnssikkerhet [...]
HVILKET BEGREP ER DET RIKTIG Å BRUKE?

HVILKET BEGREP ER DET RIKTIG Å BRUKE?

ARTIKKEL NR. 1  Hva er forskjellen på utrykningstid og innsatstid? Hva er en framskutt enhet? Hva er forskjellen på skadeforebyggend [...]
FRA JOHN WAYNE OG FULLE GLASS TIL Å VÆRE FORBEREDT

FRA JOHN WAYNE OG FULLE GLASS TIL Å VÆRE FORBEREDT

Stein Yttereng TBRT, fagansvarlig kollegastøtte/EFOK For å kunne hjelpe andre, må en først kunne hjelpe deg selv -  Brann og redningstjen [...]
EN POSITIV VIND BLÅSER OVER ØVRE ROMERIKE BRANN OG REDNING 

EN POSITIV VIND BLÅSER OVER ØVRE ROMERIKE BRANN OG REDNING 

Det skjer mye i Øvre Romerike brann og redning om dagen. Ny brannsjef ble ansatt i mars og ny hovedbrannstasjon er planlagt ferdigstilt om fire år. 2. [...]
STREAMING:  KAN VI FILME ELLER KAN VI IKKE? 

STREAMING:  KAN VI FILME ELLER KAN VI IKKE? 

Det er nok flere brannvesen i vårt langstrakte land som er veldig usikre på om man kan ta bilder og filme under øvelser og reelle hendelser uten å gjø [...]
Evaluering av brann i parkeringshus på Stavanger lufthavn Sola 7. januar 2020

Evaluering av brann i parkeringshus på Stavanger lufthavn Sola 7. januar 2020

Parkeringshuset på Stavanger lufthavn var ikke prosjektert i samsvar med byggereglene En evaluering av brannen i parkeringshuset på Stavanger luf [...]
1 2 3 4 5 23 30 / 229 POSTS