REDUSERER UNØDIGE ABA GJENNOM BRED TILNÆRMINGTett oppfølging av abonnenter med mange unødige alarmer har gitt resultater. Alarmorganisering og riktig anlegg er viktig for å unngå unødige alarmer (foto: Mari Vold, TBRT). 

REDUSERER UNØDIGE ABA GJENNOM BRED TILNÆRMING

 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS satte i 2017 i gang et arbeid med å redusere unødig utløste alarmer fra automatiske brannvarslingsanlegg (ABA). Tre år senere viser arbeidet gode resultater.   Lars Brenden,  Brannmannen  I 2019 rykket norske brann- og redningsvesen ut på 53.666 unødige og falske utrykninger. Problemet har bare vokst opp gjennom...

For å lese denne artikkelen må du være abonnent.

Ønsker du å lese mer?

COMMENTS