Regjeringen om beredskapen i kommunene: Brann- og redningstjenestens oppgaver skal gjennomgås

Regjeringen om beredskapen i kommunene: Brann- og redningstjenestens oppgaver skal gjennomgås

Skrevet av Nicolay Biørn-Lian

Dette er en viktig etappeseier og noe vi har jobbet for lenge, sier Øistein Gjølberg Karlsen, direktør for beredskap, brann og redning i KS Bedrift.

Den nye regjeringen har nedfelt i sin plattform at man skal «gjennomgå beredskapskapasiteten i kommunene, inkludert rollefordeling mellom brannvesen, politi og helsevesen».

Brann og redning er stadig oftere første nødetat som er fremme ved et ulykkessted. Med sin raske responstid og tilstedeværelse over hele landet får brann og redning nye oppgaver. Dette skaper utfordringer og må ikke gå ut over kjerneoppgavene.

– Derfor har vi lenge tatt til orde for en prinsipiell gjennomgang av hva tjenesten skal gjøre av oppgaver på vegne av andre, sier Gjølberg Karlsen.

– Det er svært gledelig at den nye regjeringen nå har nedfelt en slik gjennomgang i sin plattform. Det viktigste for KS Bedrift Brann og Redning er at våre argumenter har blitt hørt, legger han til.

Oppgavene må avklares

Det er ikke avklart i den nye regjeringsplattformen hvilken form og struktur en slik gjennomgang skal få.

– Vårt ønske er å få en stortingsmelding slik at også Stortinget kan involveres i disse viktige prinsipielle spørsmålene, fortsetter Gjølberg Karlsen. – Det avgjørende for oss er likevel at arbeidet som nå skal gjøres har høy kvalitet og gir et godt beslutningsgrunnlag.

KS Bedrift Brann og Redning vil nå gjøre sitt for å bidra til en god prosess der brann- og redningstjenestens beredskapsfaglige vurderinger kommer tydelig frem.

COMMENTS