Solceller eller solfangere – hva gjør du?

Solceller eller solfangere – hva gjør du?

Det er nok flere brannfolk som har gjort seg tanker om hvordan skal vi håndtere en hendelse der vi har solceller eller solfangere. Er du trygg på dette?

Håvard Bakken,
Brannmannen. 

Svaret blir nok for mange nei. Dette er fortsatt relativt nytt, i hvert fall de store anleggene vi nå ser dukker opp. Det har skjedd mye siden de første enkle anleggene folk gjerne monterte selv på hyttene sine. 

Heldigvis er det mange ildsjeler, pling i glasset, i brann-Norge. I dette tilfelle er det Drammensregionenes brannvesen IKS ved beredskapskoordinator Henrik Trømborg som har satt seg i førersetet. Dette har han gjort sammen med flere, blant annet NELFO og Solenergiklyngens partnere. Disse har utviklet en fin veileder med praktisk tilnærming til solceller og solfangere. Her er det enkle praktiske råd, og med mange gode bilder og illustrasjoner. Dette er en veileder som alle lendets brannvesen anbefales å sette seg inn i. Det er viktig å fremheve at dette ikke erstatter gjeldende forskrifter, men er praktiske råd til innsatsmannskaper som kan komme borti disse anleggene i ulike sammenhenger. 

Dette er et område med stadig utvikling og nye løsninger, derfor tar de gjerne imot tilbakemeldinger, og forslag til forbedringer. Dette kan gjøres på e-post til Trømborg, henrik.tromborg@drbv.no 

Selve veilederen kan du finne på hjemmesiden til Drammensregionens brannvesen IKS, https://drbv.no/brannveileder-om-solenergi/

 

COMMENTS