Standard Morgen: Lansering av ny Norsk Standard for brannbil

Standard Morgen: Lansering av ny Norsk Standard for brannbil

I dag bestiller norsk brannvesen nye biler på 280 forskjellige måter. Den nye standarden skal sikre enklere anbudsprosesser og dermed mer brannbil for pengene.

Hvert år bygges det rundt 40 nye brannbiler til kommunale brannvesen til en verdi av cirka 200 millioner kroner. I dag stiller den enkelte kommune og brannsjef egne krav til teknisk utforming av brannbiler. Ulike krav til funksjon og beredskap gir store variasjoner.

Representanter for brannvesen, kommuner, interesseorganisasjoner og produsenter har sammen med Standard Norge laget en standard som vil forenkle innkjøpsprosessen. Standarden gir minstekrav til brannbiler og er utviklet med funksjonelle og tekniske krav til fremkommelighet, frostsiking, sirener, innvendig og utvendig utstyr, grunnfarge, dekor og merking. Innkjøperne vil ha standarden som utgangspunkt for sine spesifikasjoner og produsentene vil ha større forutsigbarhet for deltakelse i anbudskonkurranser. 

Den nye standarden harmoniserer kravene og forenkler anbudsprosessen for følgende brannbiler: mannskapsbil, fremskutt enhet, innsatslederbil, røyk-, vann- og kjemikaliedykkerbil.

Velkommen til lansering 3. mars!

Tid: 3. mars 2020, kl. 0830 – 1030 (frokost fra 0800)
Sted: Oslo Brannstasjon, Arne Garborgs plass 1, 0179 Oslo

 

Link for fullt program og frokost

 

COMMENTS