Sterk kritikk mot brannvesenet etter Grenfell Tower-brannen

Sterk kritikk mot brannvesenet etter Grenfell Tower-brannen

Lars Brenden 
Redaktør,  
Tidsskriftet brannmannen

Foto :Natalie Oxford

Første del av den offentlige rapporten om den katastrofale brannen i Grenfell Tower i London i juli 2017 ble utgitt i går. Rapporten tar for seg London Fire Brigade sin innsats i brannen som krevde 72 menneskeliv. I rapporten kommer det sterk kritikk mot LFB for flere forhold, det alvorligste ifølge rapporten er at LFB for lenge ba beboerne om å holde seg i leilighetene. Nå krever etterlatte at brannsjefen i London må gå av.

Brannen startet på kjøkkenet i en leilighet i fjerde etasje og spredte seg ut i den brennbare kledningen som bygningen hadde blitt utstyrt med noen år tidligere. Brannen utviklet seg raskt og med høy temperatur som gjorde at vinduer i leilighetene sprakk. Det gjorde at brannen spredte seg inn i leiligheter. Flere forebyggende tiltak sviktet. Noen branndører sto imot brannen mens andre ikke gjorde det eller de sto åpne fordi selvlukkermekanismen ikke fungerte.

Rapporten peker på at nasjonale retningslinjer krever at brannvesen har planer for evakuering av høyhus hvis brannen sprer seg og «stay put»-strategien (forbli i leiligheten) blir uholdbar. En slik evakuering skulle LFB sine innsatsledere vært trent for. De skulle også vært trent for å kunne slokke brann i en slik type kledning som i dette tilfellet, sier rapporten.

LFB skulle hatt en innsatsplan for Grenfell Tower som var tilgjengelig ved brannen. Den innsatsplanen de hadde var utdatert og tok ikke hensyn til det som var gjort med kledningen på bygningen.

Rapporten sier videre at de brannfolkene som var i innsats i bygningen viste ekstraordinært mot, men at lederne var at lav rang. De møtte en situasjon de ikke var forberedt på og ingen av dem så behovet for en storstilt evakuering. De klarte heller ikke å få kontroll på situasjonen eller var i stand til å endre strategi.
Så fort det var klart at brannen var ute av kontroll og brannskillene sviktet skulle det vært gitt en ordre om å organisere evakuering av bygningen mens det ennå var mulig. Dette skulle vært gjort mellom kl. 01.30 og 01.50. Brannen ble meldt kl. 00.54 og første mannskap var på stedet kl. 00.59. Kl. 01.09 sprer brannen seg fra startleiligheten og kl. 01.27 har brannen nådd taket og begynner å spre seg horisontalt. LFB fortsatte å stole på «stay put»-strategien selv om det var tidlig tegn på at brannskillene sviktet.

Videre skriver rapporten at det ble ikke gjort noen systematiske grep for å få formidlet informasjon fra beboere til innsatslederne. Informasjonen om hvordan brannen spredde seg ble heller ikke delt godt nok mellom innsatslederne. Det sviktet dessuten i den felles situasjonsforståelsen mellom ledere fra LFB. I tillegg sviktet noe av kommunikasjonsutstyret under innsatsen.
110-sentralen til LFB får også sin del av kritikken.

Rapporten viser til at operatørene ikke hadde mulighet til å opprettholde kontakten med anrop fra beboerne i Grenfell Tower på grunn av det store antallet anrop.
Operatørene skrev ikke alltid ned informasjon fra beboerne om hvor de oppholdt seg, hvor mange personer som var i leiligheten eller om de hadde mulighet til å rømme selv. Fordi operatørene ikke var trent til å håndtere så mange anrop fra personer i livsfare, så klarte de ikke å gi råd som var gode nok. Da «stay put»-strategien ble omgjort og beboerne ble bedt om å evakuere bygningen, så klarte ikke alle operatørene å gi denne beskjeden på en så tydelig måte at beboerne forsto at de måtte forlate bygningen.
I tillegg var kommunikasjonen mellom 110 og innsatsledere mangelfull slik at operatørene ikke hadde nok kunnskap om situasjonen og ikke visste om det var hjelp underveis til beboerne.

Brannsjef i London, Dany Cotton har tidligere uttalt at LFB ikke kunne gjort noe annerledes. Hun sier nå at rapporten ikke inneholder noen bevis som understøtter konklusjonen om å evakuere bygningen. Matt Wrack, leder av fagforeningen Fire Brigades Union mener at det ikke hadde vært mulig å evakuere beboerne gjennom en trang og røykfylt trapp.

Etterlatte av de omkomne i brannen sier nå dagen etter at rapporten kom på bordet, at de mener ledelsen i London Fire Brigade må gå av og at det startes etterforskning mot de.

COMMENTS