STØRRE FLEKSIBILITET I NY FORSKRIFT 110 Hordaland:  Det settes krav i ny forskrift om organisering, bemanning og utrustning til nødmeldesentralene. Begrepene responstid og alarmbehandlingstid innføres (foto: Trine S. Sommerlade, Bergen brannvesen).  

STØRRE FLEKSIBILITET I NY FORSKRIFT 

DSB la i oktober frem forslag til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene. Den avløser forskrift om dimensjonering og organisering av brannvesen. Forslaget åpner for større fleksibilitet, men setter også nye krav.  Lars Brenden, Brannmannen ...

For å lese denne artikkelen må du være abonnent.

Ønsker du å lese mer?

COMMENTS