Anmelder eier etter brann

Anmelder eier etter brann

Vestfold interkommunale brannvesen har anmeldt eieren av BASA-bygget i Tønsberg for brudd på paragraf 6 i brann og eksplosjonsvernloven. Det 21.000 kvadratmeter store bygget brant i 23. juli og et stort varelager, kontorer og flere hundre oppbevaringsboder ble brannskadet.

–    Alle byggets forutsetninger for en god innsats var borte. Med den enorme brannbelastningen og manglende eller sviktende passive og aktive forebyggende tiltak måtte vi konsentrere oss om å redde deler av bygget, uttalte brannsjef Per Olav Pettersen i Vestfold interkommunale brannvesen etter brannen.
Alvorlige brudd
    –    Det går på forebyggende tiltak og det vi mener er alvorlige brudd på paragraf 6 i den brannvernloven. Vi mener politiet må se nærmere på dette og vi vil også hjelpe politiet med det, sier brannsjef Per Olav Pettersen hos Vestfold interkommunale brannvesen.

Paragraf 6 i brannvernloven sier følgende:
– Eier av byggverk, område, transportmiddel, produksjonsutstyr, annen innretning eller produkt plikter å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann, eksplosjon eller annen ulykke.
Eier og bruker av byggverk, område, transportmiddel, produksjonsutstyr, annen innretning eller produkt plikter å holde bygningstekniske konstruksjoner, sikkerhetsinnretninger og øvrige sikringstiltak til vern mot brann, eksplosjon eller annen ulykke i forsvarlig stand og påse at disse til enhver tid virker etter sin hensikt.
Etter brannen kom det fram at sprinkleranlegget var koblet ut da brannen startet. Kilder har også uttalt at den automatiske brannvarslingen til 110-sentralen ble forsøkt avstilt flere ganger før varslingen gikk gjennom.  
Brannsjef Pettersen ønsker ikke å utdype nærmere hva bruddene på brannvernloven innebærer.
    –     Vi har oversendt det vi har til politiet, så får det være opp til politiet å bestemme hva som skal skje videre i saken.
Brannen som oppstod i Basas lokaler 23. juli i år har vært etterforsket av Vestfold politidistrikt, men politiet henla saken som uavklart etter at deres etterforskning ikke har kommet til noen konklusjon. Også Kripos har bistått i etterforskningen, men har i sin rapport konkludert med at brannårsaken er ukjent.

Søkte aldri bruksendring
Det ble tidlig etter brannen kjent at Basa-Huset aldri søkte Tønsberg kommune om bruksendring av bygget. Bygget huset opprinnelig den store produksjonsbedriften SABA, men ble i 2004 solgt til et eiendomsfirma som har leid ut lokalene til en lang rekke virksomheter. Hadde Basa-Huset søkt om bruksendring, ville det utløst omfattende krav om blant annet brannsikring.
    –    Det er kommunen som forvalter plan- og bygningsloven, påpeker brannsjefen.
Pettersen understreker at brannvesenet ikke har forholdt seg til Basa-Husets brudd på plan- og bygningsloven, bare det etaten mener er brudd på brann- og eksplosjonsvernloven.
Etter brannen uttalte Pettersen til Brannmannen at han er opptatt av at politiet etterforsker mer enn bare årsaksforholdet, men også de manglende forebyggende tiltakene.
    –    Vi ser her at det var store mangler i brannsikringen i bygget. Det bør få konsekvenser for eierne. Brannen medførte store konsekvenser for de ansatte, innbyggerne rundt, leietagerne og alle de menneskene som mistet sine eierdeler i oppbevaringsbodene. Det er viktig at eiers ansvar for brannsikkerheten følges opp.
 

COMMENTS