DSB: Avfallsanlegg mangler oversikt over brannrisiko

DSB: Avfallsanlegg mangler oversikt over brannrisiko

Avfallsanleggene må minske faren for brann og etablere bedre systemer for å begrense miljøkonsekvensene av branner.
 
Det viser et landsdekkende tilsyn med brannsikkerhet ved norske avfallsanlegg som ble gjennomført høsten 2020. Kontrollene omfattet også hvordan anleggene begrenser miljøskadene hvis ulykken først er ute.
 
Bakgrunnen for tilsynsaksjonen er et betydelig antall branner og branntilløp de siste årene. I perioden fra 1. januar 2016 til 4. mars 2021 er det registrert 228 branner i norske avfallsanlegg. Antageligvis har det i tillegg vært en rekke branntilløp, som ikke vises i statistikken.

Les hele saken her:https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2021/avfallsanlegg-mangler-oversikt-over-brannrisiko/

COMMENTS