Forebygg hos røykerne

Forebygg hos røykerne

Marcus Runefors ved Lunds Universitet i Sverige har forsket på 611 dødsbranner, han har tre soleklare anbefalinger til forebyggere og brannsjefer som vil hindre nye dødsbranner:
 
1.    Skaff oversikt over røykere som mottar kommunale hjelpetjenester. Dra på hjemmebesøk til røykeren og få vedkommende til å forstå risikoen. Samtidig må hjelpetjenesten levere klær og sengetøy som er flammebeskyttet, og aller helst mobile slukkeanlegg i tillegg.
2.    Promoter røykvarsleren til befolkningen generelt, det er billig og effektivt.
3.    Få folk til å slutte å slokke branner i eget hjem! Skal de forsøke må de ha døren ut i ryggen og brannen foran seg. Om så ikke er tilfelle, er budskapet: Kom deg ut! 20% av alle som omkommer i brann kunne ha overlevd om de ikke hadde brukt tid på slokkeforsøk. Jeg kan ikke huske en eneste brannutredning hvor det framkommer at de som har hatt tid til å hente brannslokker eller vann på kjøkkenet ikke kunne ha rømmet ut med livet i behold, slår Marcus Runefors fast.

Forsker for smartere forebygging

Marcus Runefors er én av 17 forskere som sammen fikk millioner til å finne svarene på hvordan branndød og boligbranner kan forebygges. Nå er de halvveis i de 14 forskningsprosjektene. Nylig presenterte de sine tanker og funn på et seminar i Malmø.
 
–       Vi vil ha effekt og da må vi vite hvilke tiltak som trengs for hvert individ. Middelverdier kan lure oss, sier Marcus Runefors og legger til;
–       Årlig dør rundt 100 personer i brann i Sverige, grovt sett har antallet vært stabilt siden 1950-tallet. Innbyggertallet har økt, så risikoen går ned.
 
I sine to forskningsprosjekt har han kommet fram til at befolkningen må deles aldersmessig i fire grupper for maksimal kunnskap om hvilke tiltak som er effektive: 0-34 år, 35-49, 50-84 og 85+  
Han peker videre på at røykvarsler i mindre grad kan hindre dødsbrann hos personer over 85 år, mens derimot mobilt slokkeanlegg kunne reddet 70 prosent av disse. For hver av aldersgruppene lister han opp ni tiltak og viser prosentvis hvor stor andel av dødsbrannene hvert tiltak kunne ha forhindret.
Dette er tiltakene han mener virker, om enn i større og mindre grad i forhold til alder og kjønn:
    Feilfritt el-anlegg
    Ubrennbar madrass/sengetøy
    Flammebeskyttet sofa
    Flammebeskyttede klær
    Komfyrvakt
    Selvslukkende sigaretter
    Sprinkler
    Mobilt slokkeanlegg
    Røykvarsler

 

Omkommer mens de skal slokke

Røyking står for ca 40 prosent av dødsbranner vi kjenner årsaken til. 86 prosent av alle dødsbranner hos røykere startet med en sigarett. Derfor mener Marcus Runefors at forebyggende innsats ovenfor denne gruppen både er nyttig og har effekt.
–       Bare det å få behandlet senger, sofa og klær med brannhindrende kjemikalier ville hatt kjempeeffekt, billig er det også, sa han under sin presentasjon.
Sammenlignet med hele den svenske befolkningen har røykere dramatisk høyere risiko for å omkomme i brann, den øker med alder; eksempelvis har en røyker over 85 år 45 ganger høyere risiko.

Røykere har vesentlig større risiko for å omkomme I brann enn ikke-røykere, viser svensk forskning.

    •    Røykvarsleren er svært nyttig og kostnadseffektiv. Høyest effekt for de under 50, men har større effekt en komfyrvakt for alle aldere. Bare fortsett det gode arbeidet med å ”selge” røykvarsleren, sier Marcus Runefors.
Avslutningsvis peker han på at personer over 50 år virker å ha fire ganger så stor risiko å omkomme under slokkeforsøk sammenlignet med de under 50. Svært ofte er det enslige som omkommer mens de prøver å slokke i Sverige.
    •    De hadde ingen å redde og kunne ha reddet seg selv, allikevel velger de å slokke, slår doktorgradstudenten hoderystende fast.
 
Her er linker til forskningsprosjektene: http://www.brandforsk.se/forskningsprojekt/bostadsbrander/resultat-fran-projektet

 

Publisert: 01-02-2017

COMMENTS