Kategori: Forebyggende

1 22 23 24 25 26 240 / 255 POSTS
Vurderer å stenge tunnelen

Vurderer å stenge tunnelen

Vestbø fortviler fordi kommunen ikke er i stand til å ha en forsvarlig beredskap og han er opprørt over at staten ikke følger opp med penger når kommu [...]
Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Lovforskrift Det etterlyses i mange tilfeller flere bestemmelser som skal gi rakt sikkerhet. For eksempel nevnes sprinkling av denne type boliger som [...]
Brannvakt på sykehjem

Brannvakt på sykehjem

En del av de tekniske feil og mangler ved sykehjemmet er av en slik art at det var grunnlag for å stenge store deler av bygget. Men som oftest blir st [...]
Vellykket brannverndag

Vellykket brannverndag

Dagen startet for var del med de siste klargjøringene på brannstasjonen og i gågata. Telt og bord ble slått opp i samarbeid med Alf Haugen fra "Byen O [...]
Brannheis – hva får vi?

Brannheis – hva får vi?

I TEK97 er det gift følgende krav i §7-28: Ethvert byggverk skal plasseres og utformes slik at rednings- og slokkemannskap, med nødvendig utstyr, har [...]
Brannsikre idrettsarrangementer, hva kan gjøres bedre?

Brannsikre idrettsarrangementer, hva kan gjøres bedre?

Mye kan løses med god kommunikasjon og sunn fornuft. Mange idrettsarrangementer som gjennomføres ute i vårt langstrakte land er basert på frivillighet [...]
Boliggass mer og mer vanlig

Boliggass mer og mer vanlig

Det er viktig å merke seg forskjellen mellom naturgass og propan/butangass. Ved en eventuell brann vil disse opptre likt, men ved en lekkasje opptrer [...]
Moderne byggeskikk brannfarlig

Moderne byggeskikk brannfarlig

Det er blitt mer vanlig med svalganger og kaldloft i moderne institusjonsbygg, noe Byggforskninginstituttet mener svekker brannsikkerheten. Forsker Vi [...]
Interkommunalt samarbeid innan brannforebyggjande arbeid

Interkommunalt samarbeid innan brannforebyggjande arbeid

Bakgrunnen for å vurdere eit slikt samarbeid var resultat av eit forprosjekt om brannvernsamarbeid i Hordaland som var utført i regi av Samarbeidsrade [...]
Forebyggende tiltak på hjul

Forebyggende tiltak på hjul

Vognen har vært i drift rundt om i Hordalandskommunene siden april - 99. Ølen var første kommune ut. Responsen fra kommunene har vært god. 25 av Horda [...]
1 22 23 24 25 26 240 / 255 POSTS